Thiết kế & Đồ họa - Sib Icon Editor v5.19 + Key - Tạo và chỉnh sửa biểu tượng Icon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Sib Icon Editor v5.19 + Key - Tạo và chỉnh sửa biểu tượng Icon

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Sib Icon Editor là một tiện ích biểu tượng thân thiện với người dùng cho Windows. Nó cho phép tạo và chỉnh sửa hình ảnh biểu tượng và quản lý các tệp và thư viện biểu tượng cho Windows, iOS, Mac OS, Android và web.

test-sib-icon-editor.png

Với Sib Icon Editor bạn có thể:
 • Tạo và chỉnh sửa các biểu tượng Windows Vista / 7/8/10
 • Tạo và chỉnh sửa các biểu tượng Mac OS (tệp ICNS)
 • Tạo và chỉnh sửa các biểu tượng PNG cho iOS, Android, trang web
 • Tạo và chỉnh sửa biểu tượng ở kích thước tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, ở độ sâu màu lên tới 16 triệu màu
 • Tạo và chỉnh sửa biểu tượng cho Windows 10 ở độ sâu màu 32 bit với kênh alpha 8 bit
 • Vẽ hình ảnh với gradient và điền vào cờ vua
 • Sửa đổi hình ảnh với bóng đổ, bóng trong, góc tròn, độ mờ, mịn, âm, thang độ xám, tô màu, màu sắc / độ bão hòa, xoay, cuộn và hiệu ứng gương
 • Thay thế màu sắc hình ảnh
 • Tạo và quản lý thư viện biểu tượng để lưu trữ tốt hơn và hiệu quả hơn
 • Dán hình ảnh ở các định dạng đồ họa khác nhau (ICO, ICPR, ICNS, BMP, JPEG và PNG) trực tiếp vào các biểu tượng
 • Xuất hình ảnh biểu tượng sang các tệp ICO, ICPR, ICNS, BMP, JPEG và PNG
 • Nhập và chuyển đổi các tệp SVG, AI, PDF (Bắt buộc phải cài đặt Inkscape)
 • Trích xuất các biểu tượng từ tệp thực thi, thư viện và tệp con trỏ động của Windows
 • Trích xuất các biểu tượng từ tất cả các tệp trong các thư mục và thư mục con đã chọn và lưu chúng dưới dạng thư viện biểu tượng
 • Chuyển đổi biểu tượng Mac sang định dạng Windows
 • Tạo các nút web
 • Tạo biểu tượng cho các ứng dụng Android, iPhone, Nokia, Windows Mobile, Windows Phone
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Bài Viết Mới

Top