Phần mềm khác - Scientific Notebook v6.0.29 Full - Xử lý văn bản toán học nâng cao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác Scientific Notebook v6.0.29 Full - Xử lý văn bản toán học nâng cao

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Scientific Notebook là một hệ thống xử lý văn bản toán học mạnh mẽ, hỗ trợ việc dạy, học, khám phá và giao tiếp toán học. Người dùng có thể tạo các tài liệu hấp dẫn chứa văn bản, toán học và đồ họa hoàn hảo và dễ dàng với Scientific Notebook 6. Công cụ đại số máy tính MuPAD 5® nhúng cho phép người dùng thực hiện các tính toán trên màn hình và in chúng ra được định dạng chính xác. Không có cú pháp phức tạp để thành thạo để có thể đánh giá, đơn giản hóa, giải hoặc mô tả các biểu thức toán học. Bạn có thể tính toán một cách tượng trưng hoặc bằng số, tích hợp, phân biệt và giải các phương trình đại số và vi phân. Với các lệnh menu, bạn có thể tính toán với hơn 150 đơn vị đo vật lý.

test-scientific-notebook.jpg

Với Scientific Notebook 6, bạn có thể tạo mô tả hai chiều và ba chiều theo nhiều kiểu và hệ tọa độ, đồng thời nâng cao mô tả với màu nền, đường lưới và nhãn mô tả ở các vị trí và hướng được chỉ định. Bạn có thể làm động các loại Mô tả này: Mô tả 2D theo tọa độ cực; Mô tả 2D và 3D theo tọa độ hình chữ nhật; Mô tả ngầm 2D và 3D; Các trường vectơ 2D và 3D; Mô tả ống 3D; Mô tả 3D trong tọa độ hình trụ; và Mô tả 3D trong tọa độ hình cầu và trường vectơ.

Mô tả có thể được xem trên màn hình với các điều khiển thanh công cụ phát lại. Sử dụng chuột để bắt đầu, dừng, chạy lại và lặp hình động. Bạn có thể xác định biến hoạt hình t cho Mô tả của mình và chỉ định thời gian bắt đầu và kết thúc hoạt hình cũng như tốc độ khung hình mỗi giây. Với đồ họa OpenGL 3D, bạn có thể xoay, di chuyển, phóng to và thu nhỏ và bay qua Mô tả 3D.

Download Scientific Notebook v6.0.29 Full - Xử lý văn bản toán học nâng cao

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top