Phần mềm khác - Schoettler CalcTape Pro v6.0.4 Full - Máy tính nâng cao trên Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác Schoettler CalcTape Pro v6.0.4 Full - Máy tính nâng cao trên Windows

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Schoettler CalcTape là một máy tính khác cho hệ điều hành Windows. Không giống như máy tính Windows mặc định, máy tính này cung cấp nhiều tính năng. Ví dụ, ở đây tất cả các kết quả trung gian được lưu trữ ngay cả đối với các phép tính phức tạp. Ở mỗi bước tính toán, bạn có thể sửa kết quả cuối cùng bằng cách thay đổi kết quả trước đó. Giả sử bạn đang làm toán rộng rãi trên một số lượng lớn các chữ số. Giả sử sau vài phút tính toán bạn nhận ra rằng bạn đã nhập giá trị không chính xác vào trường đó.Tất cả các hoạt động trung gian có thể được thay đổi. Chúng tôi đã trừ ở đâu đó thay vì trừ, không nhân, trừ 0 và những thứ như thế đều có thể thay đổi. Môi trường ứng dụng rất đơn giản và không có điều khiển bổ sung. Ngay khi bạn chạy chương trình Schoettler CalcTape một trang trắng sẽ bật lên hiển thị cho bạn tất cả các tính toán của bạn và bạn có thể thực hiện các thay đổi mong muốn bằng cách nhấp vào các giá trị và thao tác.

Các tính năng của Schoettler CalcTape
  • Khả năng thay đổi giá trị và hoạt động trên các giá trị trung gian
  • Ghi lại và lưu lịch sử tính toán hoàn chỉnh
  • Khả năng nhận xét về các phần khác nhau của tính toán
  • Khả năng lưu kết quả vào tập tin
  • Khả năng xây dựng các mẫu khác nhau cho các kịch bản tính toán
  • Khả năng xây dựng các nút theo lịch trình ví dụ tính thuế
  • Hiển thị dấu ngoặc quanh các biến
  • Xuất hiện đồ họa đơn giản và cổ điển.
  • Và nhiều tính năng khác trong phiên bản business.
Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật link mới ngày 23/6/2021!
 


Top