Desktop & Văn phòng - Remote Utilities Viewer 7.0.2.0 Full - Điều khiển máy tính từ xa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Remote Utilities Viewer 7.0.2.0 Full - Điều khiển máy tính từ xa

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Remote Utilities Viewer là phần mềm điều khiển các thiết bị được kết nối từ xa có cấu hình cao giống như TeamViewer. Remote Utilities Viewer cho phép bạn thực hiện các tác vụ WOL, sắp xếp các hệ thống trên bản đồ mạng, kiểm soát các chức năng nguồn cơ bản (tắt / khởi động lại), thu thập thông tin phần cứng và phần mềm, triển khai thành phần máy chủ trong mạng miền, truy cập và chỉnh sửa các mục đăng ký, kiểm tra chạy các quy trình bằng trình quản lý tác vụ từ xa, xem và điều khiển nhiều màn hình cùng một lúc.

test-1.jpg

Kiểm soát hoàn toàn và Chế độ xem
  • Kết nối với máy tính để bàn từ xa từ bất kỳ đâu qua kết nối an toàn.
  • Xem màn hình từ xa, di chuyển con trỏ chuột từ xa và gửi tổ hợp phím.
Hỗ trợ Active Directory
  • Dễ dàng tích hợp các tiện ích từ xa vào môi trường Active Directory của bạn.
  • Thêm bộ điều khiển miền mới, cài đặt chương trình trên mạng AD của bạn và kết nối chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Cấu hình MSI
  • Sử dụng Trình cấu hình MSI tích hợp để tạo trình cài đặt Máy chủ tùy chỉnh để triển khai thêm trên mạng của bạn.
Máy chủ tự lưu trữ
  • Tăng cường khả năng Tiện ích từ xa với máy chủ tại chỗ và xây dựng giải pháp hỗ trợ từ xa tự động 100% để tuân thủ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất.
Tích hợp RDP
  • Sử dụng Tiện ích từ xa để quản lý các phiên RDP đã lưu của bạn và kết nối với máy tính từ xa qua Internet bằng giao thức RDP.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

thanh0001

Gà con
cảm ơn bạn ;)
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới Remote Utilities Viewer 7.0.2.0 ngày 09/5/2021!
 


Bài Viết Mới

Top