Desktop & Văn phòng - Remote Computer Manager Enterprise v6.4.3 Full - Quản lý máy tính từ xa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Remote Computer Manager Enterprise v6.4.3 Full - Quản lý máy tính từ xa

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Remote Computer Manager là phần mềm quản lý máy tính từ xa cho phép quản trị viên mạng quản lý tập trung các PC mạng và thực hiên các thao tác như điều khiển máy tính từ xa, tắt máy từ xa, chạy lệnh (thực thi), khởi chạy ứng dụng và quy trình, Wake-on-LAN qua IPv4, Wake on LAN qua IPv6, khóa máy trạm, đăng nhập , đăng xuất, ngủ, ngủ đông, thức dậy, khởi động lại, bật nguồn, tắt nguồn, khóa và mở khóa thiết bị đầu vào, hợp nhất sổ đăng ký, sao chép tệp, cài đặt gói MSI, đồng bộ hóa (thời gian) và các hoạt động từ xa khác cho máy tính trên mạng như đang ngồi trước máy tính thực sự.

test-remote-computer-manager3.jpg

Tính năng của Remote Computer Manager
 • Điều khiển máy tính từ xa.
 • Thao tác với các quy trình (Nhận danh sách, tạo và chấm dứt quy trình) trên các máy tính từ xa.
 • Hoạt động với các dịch vụ (Nhận danh sách, cài đặt và gỡ cài đặt, bắt đầu và dừng dịch vụ) trên LAN PC.
 • Xem đăng ký của PC mạng.
 • Duyệt nhật ký sự kiện của máy tính mạng.
 • Dấu nhắc lệnh từ xa.
 • Khởi chạy (thực thi) các ứng dụng và tệp trên PC từ xa.
 • Lấy thông tin netstat của máy tính từ xa.
 • Chụp ảnh màn hình của PC mạng.
 • Thao tác tệp (gửi tệp, nhận tệp, sao chép tệp, di chuyển tệp, đổi tên tệp và xóa tệp) trên máy tính LAN.
 • Thao tác với sổ đăng ký (tạo khóa, thêm / chỉnh sửa giá trị) trên PC của mạng.
 • Hợp nhất các tệp đăng ký với sổ đăng ký của máy tính mạng
 • Cài đặt các gói MSI trên PC từ xa.
 • Tắt máy từ xa, khởi động lại, tắt nguồn với DCOM và WMI cho Windows PC.
 • Khởi động lại từ xa, tắt máy, tắt nguồn với SSH cho Linux PC.
 • Bật, tắt, khởi động lại, tắt máy tính mạng với Intel AMT (vPro) và AMD DASH.
 • Đánh thức mạng LAN qua IPv4 và IPv6.
 • Đánh thức máy tính mạng bằng magic packet.
 • Chuyển PC mạng sang trạng thái ngủ (sleep)
 • Đăng nhập và đăng xuất người dùng trên máy tính từ xa.
 • Khóa máy trạm, khóa và mở khóa các thiết bị đầu vào trên PC của mạng.
 • Gửi tin nhắn đến máy tính mạng.
 • Duyệt các tập tin của máy tính LAN.
 • Đồng bộ hóa múi giờ và thời gian trên PC từ xa.
Download Remote Computer Manager Enterprise v6.4.3 Full - Quản lý máy tính từ xa

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

luffmevn

Gà con
Link die rồi Ad ơi.
 


Top