Hướng dẫn - Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10 | Page 14 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10

thinh820099

Gà con
em add driver usb 3.0 của bác vào bộ cài win rồi mà cài lại nó vẫn không nhận driver usb 3.0 nơi :3
 
Top