Hướng dẫn - Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10 | Page 13 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10

ahihi1995

Gà con
Bạn sử dụng lệnh bên dưới với scriptname.txt bạn lấy ở Bonus2 -> Phần VIII -> Mục 2.7:

Mã:
diskpart /s scriptname.txt

Ví dụ:

Configure BIOS/MBR-Based Hard Disk Partitions:
Bash:
select disk 0
clean
create partition primary size=350
format quick fs=ntfs label="System"
assign letter="S"
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
exit

Configure UEFI/GPT-Based Hard Drive Partitions:
Bash:
select disk 0
clean
convert gpt
create partition primary size=300
format quick fs=ntfs label="Windows RE tools"
assign letter="T"
create partition efi size=100
rem == Note: for Advanced Format Generation One drives, change to size=260.

format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
create partition msr size=128
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"

From MS:
Mình vẫn chưa hiểu ý của bạn cho lắm, cái file .bat kia mình muốn chạy nó khi máy đã cài windows xong bạn ạ, ví dụ máy tính có ổ 120 gb thì mình muốn chia thêm một phân vùng 50 gb auto bằng lệnh cho nó nhanh chứ không phải vào diskmgmt.msc để chia bạn ạ, không biết câu trả lời trên của bạn có dùng được trong trường hợp này của mình không nhỉ?
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
Mình vẫn chưa hiểu ý của bạn cho lắm, cái file .bat kia mình muốn chạy nó khi máy đã cài windows xong bạn ạ, ví dụ máy tính có ổ 120 gb thì mình muốn chia thêm một phân vùng 50 gb auto bằng lệnh cho nó nhanh chứ không phải vào diskmgmt.msc để chia bạn ạ, không biết câu trả lời trên của bạn có dùng được trong trường hợp này của mình không nhỉ?
Dùng được bạn nhé. Bạn nên làm lab trong môi trường ảo trước khi làm với máy thật. Các lệnh bạn gõ ở diskpart thế nào thì bạn copy các lệnh đó đưa vào file .txt rồi dùng lệnh diskpart /s scriptname.txt

Ví dụ như trường hợp của bạn thì nội dung lệnh như sau:
Bash:
select disk 0
select volume 2
shrink desired=10240
create partition primary size=10240
format quick fs=ntfs label="TEST"
assign letter="H"

DEMO:

shrink-1.jpg


shrink-2.jpg


shrink-3.jpg


shrink-4.jpg

 

ahihi1995

Gà con
Dùng được bạn nhé. Bạn nên làm lab trong môi trường ảo trước khi làm với máy thật. Các lệnh bạn gõ ở diskpart thế nào thì bạn copy các lệnh đó đưa vào file .txt rồi dùng lệnh diskpart /s scriptname.txt

Ví dụ như trường hợp của bạn thì nội dung lệnh như sau:
Bash:
select disk 0
select volume 2
shrink desired=10240
create partition primary size=10240
format quick fs=ntfs label="TEST"
assign letter="H"

DEMO:

shrink-1.jpg


shrink-2.jpg


shrink-3.jpg


shrink-4.jpg

Mình làm được rồi, cám ơn bạn nhiều nhé. Tiện cho mình hỏi thêm có cách nào để khi mình cài soft, tool bằng file .bat, thì có cách nào để file .bat đó có thể phân biệt được bản windows mình đang dùng để cài soft do mình định hướng từ trước không bạn.
Ví dụ mình có một file AutoSoft.bat để chạy tự động cài soft, khi chạy trên windows 7 thì nó sẽ cài soft: 1, 2, 3. Còn trên widows 10 cũng chạy file .bat đó thì nó sẽ cài soft: 4, 5, 6.
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
Mình làm được rồi, cám ơn bạn nhiều nhé. Tiện cho mình hỏi thêm có cách nào để khi mình cài soft, tool bằng file .bat, thì có cách nào để file .bat đó có thể phân biệt được bản windows mình đang dùng để cài soft do mình định hướng từ trước không bạn.
Ví dụ mình có một file AutoSoft.bat để chạy tự động cài soft, khi chạy trên windows 7 thì nó sẽ cài soft: 1, 2, 3. Còn trên widows 10 cũng chạy file .bat đó thì nó sẽ cài soft: 4, 5, 6.
Mỗi file 1 bản Windows đi bạn. Thường thì những soft setup theo kiểu tự động sau khi cài win thì cần nhỏ và nhẹ vì vậy bạn cũng không nên quá chú trọng vào việc cài soft tự động làm gì. Những soft quan trọng và dùng nhiều thì bạn nên chạy file setup sau khi cài xong driver và update Windows.
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
28/02/2021:
 • Update AMD SATA+NVMe RAID drivers v9.3.0.206 WHQL for Win10 x64
 • Add HighPoint Nvme RAID driver v1.2.21.0 WHQL
 • Add HighPoint U.2 NVMe RAID driver v1.2.23.0 WHQL
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win7 x64
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win7 x86
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win8-10 x64
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win8-10 x86
 • Delete Lite-On NVMe driver v1.4.0.0. WHQL
 

ahihi1995

Gà con
28/02/2021:
 • Update AMD SATA+NVMe RAID drivers v9.3.0.206 WHQL for Win10 x64
 • Add HighPoint Nvme RAID driver v1.2.21.0 WHQL
 • Add HighPoint U.2 NVMe RAID driver v1.2.23.0 WHQL
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win7 x64
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win7 x86
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win8-10 x64
 • Add Phison NVMe driver v1.5.0.0 WHQL for Win8-10 x86
 • Delete Lite-On NVMe driver v1.4.0.0. WHQL
Bạn cho mình hỏi chút là những bản windows 10 đã relbuid lại thì mình thấy khi upload driver trong Device Manage thì không upload driver được. Có cách nào khắc phục được nhược điểm này không bạn nhỉ.
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
Bạn cho mình hỏi chút là những bản windows 10 đã relbuid lại thì mình thấy khi upload driver trong Device Manage thì không upload driver được. Có cách nào khắc phục được nhược điểm này không bạn nhỉ.
Những bản Windows mà mình build ra đều update được bạn nhé. Khi build mình hoàn toàn không can thiệp vào driver.
 

ahihi1995

Gà con
Những bản Windows mà mình build ra đều update được bạn nhé. Khi build mình hoàn toàn không can thiệp vào driver.
Mình để ý windows có 2 cơ chế upload driver. Trong điều kiển có mạng: 1 là không làm gì hết windows sẽ tự động cài cho mình driver ( Mình thấy chủ yếu Windows sẽ cài driver card màn hình, còn driver khác thì nó hầu như không tự cài). 2 là vào device manager tìm những driver còn thiếu và upload thủ công ( click chuột phải chọn upload online). Ở kiểu upload đầu tiên thì mình thấy bản Windows đã rebuild vẫn hoạt động bình thường, nhưng kiểu thứ 2 upload thủ công trên device manager thì mình thấy nó chỉ hoạt động trên bản Windows gốc, còn bản nào đã rebuild thì nó sẽ không upload thủ công được. Bạn có bản rebuild nào đã cài sẵn những phần mềm thông dụng không, để mình cài test thử, cho mình xin link tải nhé.
 
Sửa lần cuối:

secpol

Rìu Chiến Chấm
@ahihi1995
Về việc cài driver trên win 10 thì đúng là việc đầu tiên là mình cho nó update tự động. Việc này cũng giải quyết được kha khá số lượng còn thiếu. Những cái còn lại chưa nhận hết thì mình sẽ tìm trên trang chủ của main, hãng sản xuất laptop hoặc phần cứng đó. Nếu vẫn còn không nhận nữa thì mình dùng bộ sdi-tool full để scan. Cuối cùng vẫn còn cứng đầu thì sẽ tìm theo hardware id. Hardware id mà vẫn còn ko dược nữa thì còn cách là mod lại driver hoặc thay phần cứng khác. Thói quen của mình là như vậy, rất ít khi dùng kiểu update trong device manager. Mà update thủ công trong device manager thì bạn phải trỏ vào chỗ có mấy cái file .inf của driver đó thì nó mới nhận.
 

ahihi1995

Gà con
@ahihi1995
Về việc cài driver trên win 10 thì đúng là việc đầu tiên là mình cho nó update tự động. Việc này cũng giải quyết được kha khá số lượng còn thiếu. Những cái còn lại chưa nhận hết thì mình sẽ tìm trên trang chủ của main, hãng sản xuất laptop hoặc phần cứng đó. Nếu vẫn còn không nhận nữa thì mình dùng bộ sdi-tool full để scan. Cuối cùng vẫn còn cứng đầu thì sẽ tìm theo hardware id. Hardware id mà vẫn còn ko dược nữa thì còn cách là mod lại driver hoặc thay phần cứng khác. Thói quen của mình là như vậy, rất ít khi dùng kiểu update trong device manager. Mà update thủ công trong device manager thì bạn phải trỏ vào chỗ có mấy cái file .inf của driver đó thì nó mới nhận.
Mình đang nói đến uploaded thủ công trong device manager bằng cách chọn upload ONLINE có nghĩa Windows nó tự tìm và cài driver cho mình chứ không phải chọn offline và trỏ vào đường dẫn có file .inf như bạn nói
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
Mình đang nói đến uploaded thủ công trong device manager bằng cách chọn upload ONLINE có nghĩa Windows nó tự tìm và cài driver cho mình chứ không phải chọn offline và trỏ vào đường dẫn có file .inf như bạn nói
Thế bạn vào windows update luôn cho nhanh chứ cần gì phải vào device làm gì. Chỉ vào device check xem nó còn thiếu không thì tải ngoài với các thao tác như bên trên mình có nói. Mà hầu như các file driver đều có dạng setup. Nếu không có mình mới dùng đến cách browse. Ngoài ra với những máy có card hình rời thì nên tắt update driver qua windows update.
 

ahihi1995

Gà con
Thế bạn vào windows update luôn cho nhanh chứ cần gì phải vào device làm gì. Chỉ vào device check xem nó còn thiếu không thì tải ngoài với các thao tác như bên trên mình có nói. Mà hầu như các file driver đều có dạng setup. Nếu không có mình mới dùng đến cách browse. Ngoài ra với những máy có card hình rời thì nên tắt update driver qua windows update.
Bạn cho mình hỏi mấy bản win pe dùng để cứu hộ máy tính có cách nào rebuild được chúng không bạn nhỉ?
 

secpol

Rìu Chiến Chấm

Hoang Duch2

Quyền Trượng Hồng Ngọc
Bạn cho mình hỏi mấy bản win pe dùng để cứu hộ máy tính có cách nào rebuild được chúng không bạn nhỉ?
Tôi không biết rebuild các bản PE đã làm sẵn như thế nào đâu bạn, cái mà tôi có thể làm được là xoá bớt các file Wim không cần dùng, ví dụ tôi xoá bản 8pe hay 8.1pe, MiniXP. Còn thêm bản PE của tác giả khác vào thì bạn xem từ link ở trên do @secpol giới thiệu nhé. Bạn đọc từ # 1 trước, trong đó có nói rất chi tiết.
 

ahihi1995

Gà con
@secpol Bạn cho mình hỏi có cách nào khi sysperp và rebuil xong thì khi cài Windows nó đăng nhập vào thẳng cái tài khoản administrator mà không cần tạo user mới không bạn nhỉ, nếu làm được như vậy thì dùng user administrator thì nó có vấn đề gì không bạn nhỉ?
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
28/03/2021:
 • Update driver LAN Wireless Bluetooth for Intel, Realtek to 03/2021
 
Top