Thiết kế & Đồ họa - Plate 'n' Sheet v4.12.12.e Full - Thiết kế bản vẽ kỹ thuật trong xây dựng, cầu đường, tàu thuỷ, đường ống - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa Plate 'n' Sheet v4.12.12.e Full - Thiết kế bản vẽ kỹ thuật trong xây dựng, cầu đường, tàu thuỷ, đường ống

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Plate 'n' Sheet Professional là phần mềm dùng để thiết kế bản vẽ kĩ thuật dùng trong xây dựng, cầu đường, tàu thuỷ, đường ống ... File kết quả có thể xuất qua để dùng trong AutoCAD, PhotoShop ... Có trong tay phần mềm này thì sẽ giảm thiểu khả năng lao động chân tay của con người.

Overview.

Drawing from feedback received from our clients over the duration of Version 3, we have made major changes to Version 4 to provide more shapes and more options within the shapes and more additional features to make your job easily.
'Ease of use' is our guiding principle. In Version 4 we believe we have been able to provide many additional features while maintaining the program's original simplicity for the basic user.

More shapes

In addition to Pipe to Pipe and Pipe to Cone, branches now include Cone to Cone, Cone to Oblique Cone, Cone to Pipe, Pipe to Oblique Cone, Rectangle to Cone, and many more.

Download Plate 'n' Sheet v4.12.12.e Full - Thiết kế bản vẽ kỹ thuật trong xây dựng, cầu đường, tàu thuỷ, đường ống

Link trang chủ:

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

Mã Hex tải phần mềm:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Top