Desktop & Văn phòng - Okdo All to PowerPoint Converter Pro v5.8 Full - Chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Okdo All to PowerPoint Converter Pro v5.8 Full - Chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Okdo All to PowerPoint Converter Professional là công cụ chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint một cách dễ dàng và nhanh chóng.

okdo-all-to-powerpoint-converter-professional.jpg

Có thể chuyển đổi theo nhóm giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ nguyên định dạng của tập tin ban đầu.

Hỗ trợ các định dạng khác nhau như: DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPTM, TXT, RTF, PDF, HTM, HTML, URL, bất kỳ tập tin hình ảnh như: JPG, JPEG, BMP, WMF, EMF, GIF , TIFF, PNG, J2K, JP2, PCX.

Tính năng nâng cao:

- Là chương trình độc lập không cần sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Acrobat.

- Hỗ trợ chuyển đổi tập tin PDF đã mã hóa.

- Chuyển đổi nhiều định dạng khác nhau một lần giúp tiết kiệm thời gian.

- Chuyển đổi theo nhóm: PDF, DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, RTF, PPT, PPTX, PPTM, TXT, HTM, JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX ETC TO PPT, PPTX, PPTM.

- Chuyển đổi mỗi trang của Word/RTF thành tập tin duy nhất.

- Thiết lập các Watermark hình ảnh.

- Hỗ trợ trộn mỗi sheet của file Excel thành một Ppt, Pptx, Pptm.

- Hỗ trợ chèn văn bản vào Footer.

- Có thể tải toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Lưu tập tin được chuyển đổi vào một danh sách.

- Load các tập tin trong danh sách đã lưu để chuyển đổi.

- Có thể thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Thiết lập để mở thư mục đầu ra sau khi chuyển đổi hoàn thành.

- Hỗ trợ lưu các tập tin đầu ra trong cùng thư mục với tập tin nguồn.

Tính năng chính:

- Chuyển đổi theo nhóm giúp nâng cao hiệu quả công việc.

- Giao diện người dùng thân thiện.

- Hỗ trợ thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Có thể giữ nguyên định dạng, văn bản, hình ảnh của tập tin ban đầu.

- Hỗ trợ chuyển đổi Docx, Docm, Xlsx, Xlsm, Pptx, Pptm của Office 2007/2010.

- Hỗ trợ nền tảng hệ điều hành Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista (x64)/7.

Download Okdo All to PowerPoint Converter Pro v5.8 Full - Chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 

BaBYPhys

Gà con
Cám ơn sếp đẹp trai rất nhiều.
 
Okdo All to PowerPoint Converter Professional là công cụ chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint một cách dễ dàng và nhanh chóng.

okdo-all-to-powerpoint-converter-professional.jpg

Có thể chuyển đổi theo nhóm giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ nguyên định dạng của tập tin ban đầu.

Hỗ trợ các định dạng khác nhau như: DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPTM, TXT, RTF, PDF, HTM, HTML, URL, bất kỳ tập tin hình ảnh như: JPG, JPEG, BMP, WMF, EMF, GIF , TIFF, PNG, J2K, JP2, PCX.

Tính năng nâng cao:

- Là chương trình độc lập không cần sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Acrobat.

- Hỗ trợ chuyển đổi tập tin PDF đã mã hóa.

- Chuyển đổi nhiều định dạng khác nhau một lần giúp tiết kiệm thời gian.

- Chuyển đổi theo nhóm: PDF, DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, RTF, PPT, PPTX, PPTM, TXT, HTM, JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX ETC TO PPT, PPTX, PPTM.

- Chuyển đổi mỗi trang của Word/RTF thành tập tin duy nhất.

- Thiết lập các Watermark hình ảnh.

- Hỗ trợ trộn mỗi sheet của file Excel thành một Ppt, Pptx, Pptm.

- Hỗ trợ chèn văn bản vào Footer.

- Có thể tải toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Lưu tập tin được chuyển đổi vào một danh sách.

- Load các tập tin trong danh sách đã lưu để chuyển đổi.

- Có thể thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Thiết lập để mở thư mục đầu ra sau khi chuyển đổi hoàn thành.

- Hỗ trợ lưu các tập tin đầu ra trong cùng thư mục với tập tin nguồn.

Tính năng chính:

- Chuyển đổi theo nhóm giúp nâng cao hiệu quả công việc.

- Giao diện người dùng thân thiện.

- Hỗ trợ thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Có thể giữ nguyên định dạng, văn bản, hình ảnh của tập tin ban đầu.

- Hỗ trợ chuyển đổi Docx, Docm, Xlsx, Xlsm, Pptx, Pptm của Office 2007/2010.

- Hỗ trợ nền tảng hệ điều hành Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista (x64)/7.

Download Okdo All to PowerPoint Converter Pro v5.8 Full - Chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hoặc:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
hay quá
 


Top