PM Hệ thống - O&O BlueCon Admin Edition v17.1 Build 7103 Full - Bộ công cụ phục hồi, sửa lỗi hệ thống Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống O&O BlueCon Admin Edition v17.1 Build 7103 Full - Bộ công cụ phục hồi, sửa lỗi hệ thống Windows

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
O&O BlueCon Admin Edition cung cấp một tập hợp các công cụ mạnh mẽ cho người dùng, quản trị viên và kỹ thuật viên dịch vụ do đó các hệ thống Windows bị hỏng có thể được vận hành trở lại mà không cần cài đặt trước. Giao diện người dùng dựa trên Windows giúp việc sử dụng O&O BlueCon Admin Edition trở nên dễ dàng đến mức cần ít thời gian hơn cho việc đào tạo. O&O BlueCon Admin Edition là ở bên cạnh của một quản trị viên trong suốt quá trình của một thói quen hàng ngày cũng như bất cứ khi nào thảm họa xảy ra.

test-OO-BlueCon-Admin-Edition.png

O&O BlueCon Admin Edition khởi động tất cả các chương trình trực tiếp từ phương tiện có thể khởi động (CD / DVD hoặc USB). Và do đó, có thể tránh nguy cơ mất dữ liệu do ghi đè dữ liệu trên máy tính, có thể là trường hợp cài đặt mới. Tích hợp liền mạch tất cả các thành phần giúp người dùng tiết kiệm thời gian thu thập các chương trình riêng lẻ.

Các tính năng của O&O BlueCon Admin Edition
 • Khôi phục dữ liệu vô tình bị xóa
 • Sao lưu và khôi phục dữ liệu
 • Vấn đề về trình điều khiển và dịch vụ
 • Xóa an toàn khối lượng dữ liệu
 • Đặt lại mật khẩu
 • Phân vùng đĩa cứng
 • Lỗi trong cơ sở dữ liệu đăng ký
 • Phát hiện lỗi nâng cao - EventViewer và CheckDisk
 • Định vị và xóa dữ liệu
 • Tải xuống các công cụ bổ sung: Trình duyệt web tích hợp
 • Tạo phương tiện khởi động PXE trực tiếp từ Trợ lý khởi động
 • Ổ đĩa Bitlocker có thể được mở khóa và truy cập
 • Viết kịch bản qua mạng Windows 10...
Download O&O BlueCon Admin Edition v17.1 Build 7103 Full - Bộ công cụ phục hồi, sửa lỗi hệ thống Windows

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top