Hỏi/ Thắc mắc - Nhờ hỗ trợ tìm driver card mạng laptop ASUS X550LB? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Nhờ hỗ trợ tìm driver card mạng laptop ASUS X550LB?

freakwave14k

Búa Gỗ
Em nhờ Anh/Chị hỗ trợ tìm driver card mạng laptop ASUS X550LB.
Em đang cài bản win7: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.
Có lên trang chủ asus để tìm driver theo model máy X550LB nhưng không thấy driver card mạng.
Dùng phần mềm 3DPCHIP thì sau khi cài win xong, chạy 3DPCHIP thì trong processes lại có tiến trình ground.exe (virus hay sao ấy ạ!)
Vậy nhờ Anh/Chị hỗ trợ tìm driver card mạng laptop ASUS X550LB giùm em.

Untitledd18d3f0538704fef.png

Em cảm ơn.
 

5Characters

Rìu Sắt
Em cảm ơn anh.
Em còn thắc mắc nữa là sao tìm trên trang chủ không có nhỉ@@
Khó hiểu luôn. Không ngờ vậy luôn. Mà nó không có phần mềm riêng để hỗ trợ cập nhật driver như Lenovo, HP nhỉ.
 


Top