Thiết kế & Đồ họa - Movavi Academic 2020 v20.1.0 Full - Tạo video giáo dục, đào tạo nhanh chóng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Movavi Academic 2020 v20.1.0 Full - Tạo video giáo dục, đào tạo nhanh chóng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Movavi Academic cung cấp cho giáo viên và học sinh một công cụ mạnh mẽ để tạo các video giáo dục toàn diện. Làm phong phú thêm toàn bộ kinh nghiệm học tập và lấy lớp học của bạn để cấp độ tiếp theo của chúng tôi với phần mềm video-chỉnh sửa cho các trường học. Sử dụng Movavi Academic bạn chỉ cần thêm video và hình ảnh trên dòng thời gian, cắt và sắp xếp lại các clip, thêm bình luận bằng giọng nói và nhận xét văn bản. Thông thường, không mất quá một buổi tối để viết một kịch bản ngắn gọn và tạo một dự án video hoàn thành.

test-movavi-academic.jpg

Các tính năng của Movavi Academic
  • Video giáo dục cho học sinh vui vẻ và đơn giản
  • Hiểu rõ hơn về nội dung đào tạo
  • Không gian không giới hạn cho sự sáng tạo
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp
  • Tiếp cận sinh viên từ xa với sự trợ giúp của video hướng dẫn
  • Bài học hấp dẫn và độc đáo.
Download Movavi Academic 20.1.0 Full - Tạo video giáo dục, đào tạo nhanh chóng

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Liên hệ tác giả để tải vềCảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc![/B]

This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top