Phần mềm khác - MatchWare MindView v7.0 Build 18668 Full - Tạo sơ đồ tư duy | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác MatchWare MindView v7.0 Build 18668 Full - Tạo sơ đồ tư duy

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
MindView là một phần mềm quản lý dự án và bản đồ tư duy thuộc sở hữu của công ty MatchWare. MindView được sử dụng để lập bản đồ tư duy, lập bản đồ khái niệm, cấu trúc phân chia công việc, mốc thời gian, biểu đồ Gantt, biểu đồ tổ chức và hình ảnh khác.

test-MatchWare-MindView.png

Phần mềm có thể sử dụng tìm kiếm nâng cao trong số tất cả các ý tưởng và nội dung cho hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi dự định thực hiện các ý tưởng khác nhau. Dữ liệu trong các bảng được sắp xếp để hiển thị và nhiều tính năng khác.

Các tính năng của MatchWare MindView

Views
 • Sơ đồ tư duy
 • Từ trên xuống
 • Trái phải
 • Đề cương
 • Mốc thời gian
 • biểu đồ Gantt
Xuất sang MS Office
 • Word
 • PowerPoint
 • Project
 • Excel
 • Outlook
Nhập từ MS Office
 • Word
 • PowerPoint
 • Project
 • Excel
 • Outlook
Xuất sang định dạng khác
 • PDF
 • HTML
 • XML
Tính năng
– Ghi chú
– File đính kèm
– Visual Customization
– Mối quan hệ dòng
– Tự động Thế hệ của lời trích dẫn và Tài liệu tham khảo
– Miễn phí truy cập vào Thư viện Nguồn WorldCat
– Tài liệu thống kê
– Presentation Chế độ
– Focus Xem
– Legends
– Highlight
– Smart Nav
– tường thuật chọn chữ
– Tuỳ Phong cách Nhà thiết kế
– Bộ lọc nâng cao
– Chế độ bút
– Dấu sách
– Chế độ tương phản cao
– Gợi ý văn bản dự đoán

Cộng tác / Môi trường trực tuyến
– Trình xem miễn phí
– Tích hợp SharePoint
– Không gian làm việc chung
– Chỉnh sửa nhiều người dùng
– Khóa chi nhánh
– Phân phối tác vụ

Quản lý dự án
– Phân bổ nhiệm vụ
– Phân bổ tài nguyên
– Tính toán chi phí tài nguyên và vật liệu
– Lịch tài nguyên
– Nhiệm vụ được thúc đẩy
– Áp dụng quy tắc quản lý dự án vào Sơ đồ tư duy
– Chuyển sơ đồ tư duy sang biểu đồ Gantt
– Tích hợp dự án MS
– Nhiệm vụ xuất khẩu sang Outlook
– Nhiệm vụ thủ công

Tính toán trên Bản đồ
– Hiển thị số trên Chi nhánh
– Tính số trên Chi nhánh
– Tích hợp Excel

Download MatchWare MindView v7.0 Build 18668 Full - Tạo sơ đồ tư duy

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 
Tôi đã đang trên facebook sao vẫn không hiện đường link?
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Tôi đã đang trên facebook sao vẫn không hiện đường link?

Để hiện link từ dạng mã số bạn làm theo hướng dẫn topic bên dưới:
 


Top