Mặt nạ được làm bởi các nhà thiết kế San Francisco | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mặt nạ được làm bởi các nhà thiết kế San Francisco

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Một chiếc mặt nạ được thực hiện bởi nhà thiết kế Daniel Baskin có trụ sở tại San Francisco với khuôn mặt và miệng in dấu.


Bạn có thể đặt hàng tùy chỉnh với bất kỳ hình ảnh nào, bạn có thể sử dụng khuôn mặt của chính mình, bạn cũng có thể sử dụng khuôn mặt của người khác.

dịch bởi google xin lỗi nếu có lỗi ;)
Nguồn
 


Top