🔊🔊CUỘC CHIẾN CUNG CẤP MAPS API GIỮA CÁC THƯƠNG HIỆU "KẺ TÁM LẠNG - NGƯỜI NỬA CÂN." | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

🔊🔊CUỘC CHIẾN CUNG CẤP MAPS API GIỮA CÁC THƯƠNG HIỆU "KẺ TÁM LẠNG - NGƯỜI NỬA CÂN."

Năm 2018, Google đã quyết định đưa Google Maps trở thành một doanh nghiệp mới trị giá hàng tỷ đô la bằng cách tăng giá và giảm giới hạn sử dụng miễn phí các Maps API. Các nhà phát triển bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế phù hợp hơn với doanh nghiệp của mình như eKMap API hay OpenStreetMap API.

Sự khác biệt chính giữa eKMap API , OpenStreetMap API và Google Maps API:

📌Chi phí vận hành: OSM rõ ràng là ít tốn kém nhất, vì nó miễn phí – nhưng bạn cần cân nhắc chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng để bù đắp cho việc thiếu các tính năng của nó. Với Google Maps và eKMap API, bạn sẽ cần so sánh chi phí theo từng trường hợp.

📌Tính dễ tích hợp: Điều này thực sự phụ thuộc vào trải nghiệm mà các nhà phát triển và nhà thiết kế của bạn có với các API và SDK của họ. Nhiều nhà phát triển đã quen thuộc hơn với Google Maps do tính phổ biến của nó. Tuy nhiên, eKMap lại Nhà phát triển có thể lựa chọn một trong các dịch vụ mà eKMap API cung cấp để tích hợp vào sản phẩm, giải pháp, nền tảng ứng dụng của doanh nghiệp.

📌Hỗ trợ doanh nghiệp: eKMap chắc chắn giành vị trí đầu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam vì 2 nền tảng bản đồ còn lại do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp, nên khó có thể hỗ trợ doanh nghiệp ngay lập tức, trong khi eKMap có thể dễ dàng thực hiện điều đó.
Open_Trip_Planner_screenshot_89273a8ea3.png
 

Attachments

  • 311087191_5797125177006775_3888053344138295760_n.png
    311087191_5797125177006775_3888053344138295760_n.png
    43.5 KB · Lượt xem: 12


Top