PM Hệ thống - ManicTime Pro v4.4.9.1 Full - Quản lý, theo dõi thời gian hoạt động trên máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống ManicTime Pro v4.4.9.1 Full - Quản lý, theo dõi thời gian hoạt động trên máy tính

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
ManicTime là một phần mềm theo dõi thời gian tiên tiến và tự động, theo dõi mọi hoạt động sử dụng máy tính và thời gian dành cho các dự án và nhiệm vụ khác nhau. Chương trình giúp người dùng theo dõi thời gian sử dụng, tự động ghi lại các sự kiện trong quá khứ và theo dõi việc sử dụng PC và theo dõi các ứng dụng thường được sử dụng nhất. Nó chạy trong nền và tự động ghi lại các hoạt động của bạn trong thời gian thực, do đó bạn có thể theo dõi chính xác thời gian của mình.

test-manictime.jpg


ManicTime Pro là một phần mềm tiện ích giúp mọi người tối đa hóa năng suất của họ trong giờ làm việc bằng cách theo dõi và tạo số liệu thống kê. Với các tính năng được tổ chức tốt, khả năng sao lưu và khôi phục, sử dụng tài nguyên tối thiểu (CPU và bộ nhớ), bạn có thể dễ dàng tối đa hóa năng suất của mình. Bạn có thể xem các biểu diễn đồ họa, danh sách các ứng dụng, tệp, thư mục, các thay đổi đối với hệ thống. Hơn nữa, cũng có thể xem số giờ chính xác và xuất báo cáo dưới dạng hình ảnh, tệp IFF hoặc CSV.

Các tính năng chính:
  • Thống kê toàn diện và các tính năng biểu đồ
  • Xuất dưới dạng tệp hình ảnh, cũng như tệp IFF hoặc CSV
  • Theo dõi thời gian của bạn và tối đa hóa năng suất
  • Chạy trong nền và ghi lại các ứng dụng
  • Giao diện người dùng siêu đơn giản và trực quan (UI)
  • Sao chép các báo cáo vào Clipboard, và nhiều hơn nữa.
Download ManicTime Pro v4.4.9.1 Full - Quản lý, theo dõi thời gian hoạt động trên máy tính

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 

gaga2000

Búa Đá
Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Mình đang tải về dùng thử xem sao. hj hj
 


Top