Chia sẻ - MailStyler Newsletter Creator Pro v.2.21.09.09 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ MailStyler Newsletter Creator Pro v.2.21.09.09

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
mailstyler-logo.png.2fa3977fccf4e6e02d77eb76df3daf6f.png


e7C1FsG.png


MailStyler Newsletter Creator Pro –là một trình soạn thảo kéo và thả kéo và thả để tạo và kết hợp tin tức cho các trang Web. Chúng tôi đã làm cho mã HTML chính xác và đáp ứng cho bạn. MailStyler là một phần mềm dễ sử dụng để tạo tin tức trên thế giới: nó cho phép bạn tạo các mẫu email hoàn hảo với việc sử dụng hàng loạt hoặc hàng loạt trình chỉnh sửa kéo và thả đơn giản mà không cần viết một dòng mã nào.

Features
• Create templates with drag-and-drops
• Neatly coded templates that will always look great
• No HTML/CSS knowledge is required
• Unlimited editing possibilities
• Images for any needs
• Dedicated cloud space
• Compatible with all email clients, software and services
• Automatic image resizing/cropping
• Responsive blocks
• Ready-made styles & palettes
• One-click exporting

What’s New
* Optimizations and bug fixes

Title Release: MailStyler.Newsletter.Creator.Pro.v.2.21.09.09
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download: https://-censor-/wp-content/uploads/2020/01/XDNHV.gif?x36652

 
Top