MailEnable v10 - Giải Pháp Quản Lý Email Doanh Nghiệp Mạnh Mẽ & Linh Hoạt Trên Windows Server | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

MailEnable v10 - Giải Pháp Quản Lý Email Doanh Nghiệp Mạnh Mẽ & Linh Hoạt Trên Windows Server

MrTien

Rìu Bạc
MailEnable.png


MailEnable là nền tảng Windows Mail Server phổ biến nhất trên thế giới. MailEnable cung cấp phần mềm Windows Mail Server với các tính năng tương đương với Microsoft Exchange. Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ mạnh mẽ như Exchange ActiveSync, IMAP, SMTP, POP3 và các công cụ Add-on như lịch (CalDAV), danh bạ (CardDAV), tác vụ và ghi chú.

Với License dựa trên máy chủ (không giới hạn người dùng) MailEnable là giải pháp mail server hiệu quả nhất về chi phí để lưu trữ Email.

Tích hợp rộng rãi với Microsoft Outlook là điều làm cho MailEnable khác biệt so với các Mail Server khác. Nó hỗ trợ cập nhật thời gian thực theo cả hai hướng, không chỉ thông qua bổ trợ đồng bộ hóa, cung cấp chức năng tương tự như Microsoft Exchange.

Tính năng mạnh mẽ và linh hoạt

MailEnable cung cấp một loạt các tính năng phong phú, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hỗ trợ IMAP, POP, SMTP và webmail. Các tính năng nâng cao khác bao gồm tính năng chống spam và virus, lưu trữ và sao lưu dữ liệu, cũng như hỗ trợ ActiveSync để đồng bộ hóa email, lịch và danh bạ trên nhiều thiết bị.

Đáng tin cậy và bảo mật

MailEnable cung cấp độ ổn định tuyệt vời và tính bảo mật cao. Mô hình bảo mật của nó bao gồm mã hóa SSL/TLS để bảo vệ thông tin người dùng và dữ liệu. Phần mềm này cũng hỗ trợ đa yếu tố xác thực (2FA), tăng cường khả năng bảo mật.

Tùy chỉnh linh hoạt

MailEnable cho phép bạn tùy chỉnh hầu hết các khía cạnh của hệ thống email của bạn, từ quản lý người dùng và nhóm, đến thiết lập quyền truy cập và quy tắc chính sách.

Nhìn chung, MailEnable là một giải pháp quản lý email doanh nghiệp mạnh mẽ, linh hoạt và đáng tin cậy. Dù bạn là một doanh nghiệp nhỏ hay một tổ chức quy mô lớn, MailEnable đều cung cấp một lựa chọn quản lý email mạnh mẽ và linh hoạt.

screen_webmail_v6_ent.jpg


Trang Chủ: https://www.mailenable.com/

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

Mã Hex tải phần mềm MailEnable v10.47:Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:

 


Top