email server | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

email server

 1. MrTien

  MailEnable v10 - Giải Pháp Quản Lý Email Doanh Nghiệp Mạnh Mẽ & Linh Hoạt Trên Windows Server

  MailEnable là nền tảng Windows Mail Server phổ biến nhất trên thế giới. MailEnable cung cấp phần mềm Windows Mail Server với các tính năng tương đương với Microsoft Exchange. Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ mạnh mẽ như Exchange ActiveSync, IMAP, SMTP, POP3 và các công cụ Add-on như lịch...
 2. MrTien

  MDaemon Email Server v23 - Phần Mềm Email Server Cho Windows

  MDaemon Email Server không còn là một cái tên xa lạ trong giới công nghệ. Được biết đến như một giải pháp email doanh nghiệp toàn diện, MDaemon đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này. Với nhiều tính năng nổi bật và sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh, MDaemon chắc chắn là sự lựa...
 3. MrTien

  Kerio Connect v10 - Giải Pháp Máy Chủ Email Cho Doanh Nghiệp

  Kerio Connect, một sản phẩm của GFI Software, là một phần mềm server mail được thiết kế để cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp email toàn diện, bao gồm cả lịch, danh sách liên lạc, và nhiều hơn nữa. Những tính năng này giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và điều hành môi trường làm việc...
Top