PM Hệ thống - Log Parser Lizard Pro v7.6.0 Full - Theo dõi nhật ký máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống Log Parser Lizard Pro v7.6.0 Full - Theo dõi nhật ký máy tính

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Log Parser Lizard Professional là phần mềm chuyên nghiệp giúp bạn theo dõi các file Log của hệ thống, từ đó bạn sẽ biết được máy tính có hoạt động tốt không, xem máy tính có bi lỗi gì không,.. Log Parser Lizard Professional là những công cụ thiết yếu trong mọi quản trị viên hệ thống và hộp công cụ của nhà phát triển pháp y, gỡ lỗi, thu thập nhật ký, phân tích dữ liệu lớn, trực quan hóa và báo cáo dữ liệu.

test-Log-Parser-Lizard-Professional-7.6.0.jpg

Các truy vấn SQL có thể được giải thích như một loại hoạt động tìm kiếm đặc biệt, chỉ mạnh hơn nhiều và có nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn. Thông thường, các truy vấn này chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, vì chúng chứa các thuật ngữ đặc biệt không được nhận dạng bởi các định dạng tệp khác, nhưng Log Parser Lizard cho phép bạn chạy các truy vấn SQL đối với các tệp văn bản thuần, nhờ cú pháp SQL rất riêng của nó.

Sau khi bạn chạy các truy vấn mong muốn và xem tất cả thông tin được yêu cầu, bạn có thể lưu kết quả vào bảng tính Excel hoặc tệp PDF để tham khảo trong tương lai hoặc để chuyển chúng qua Internet dưới dạng tập tin đính kèm email. Các định dạng nhật ký nhập có sẵn bao gồm Nhật ký sự kiện Windows, dịch vụ Active Directory và Google BigQuery, có thể xử lý lượng dữ liệu web khổng lồ.

Các tính năng của Log Parser Lizard Professional
  • Sử dụng SQL để đọc nhật ký
  • Bảng Pivot & bản đồ cây
  • Bảng điều khiển dễ sử dụng
  • Nhà thiết kế báo cáo WYSIWYG
  • Điều hướng dễ dàng và trực quan hóa dữ liệu
  • In và xuất dữ liệu
  • Mở tệp nhật ký lớn
  • Cộng với hàng tấn các tính năng hữu ích khác!
  • Hiểu định dạng nhật ký tùy chỉnh.
Download Log Parser Lizard Pro v7.6.0 Full - Theo dõi nhật ký máy tính

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 


Bài Viết Mới

Top