Không thêm được ký tự gạch dưới ở tên nick diễn đàn? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Không thêm được ký tự gạch dưới ở tên nick diễn đàn?

PlayerN1

Gà con
mới reg nick, để cái gạch dưới mà hệ thống cứ báo “ký tự không đúng”... này nọ
vào đ ngó nghiêng tý đã thấy có người vẫn có gạch dưới (hình kèm)!
bất công qá :(( đề nghị trả lại cho m cái gạch dưới
1iAU91L.jpg
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Tham gia tháng 10-2017 thời đó forum có lẽ sơ khai . Chỉ vì 1 cái gạch dưới mà buòn buồn rười rượi
Sao ta khổ quá , thằng đó có mà ta ko có {rofl} Nó có cái ở dưới tại sao ta lại ko có :D
 

cyberat


Junior Moderator
Thành viên BQT
Tham gia tháng 10-2017 thời đó forum có lẽ sơ khai . Chỉ vì 1 cái gạch dưới mà buòn buồn rười rượi
Sao ta khổ quá , thằng đó có mà ta ko có {rofl} Nó có cái ở dưới tại sao ta lại ko có :D
Đọc xong im lặng nhìn xuống dưới. May quá của ta vẫn có =)
 

dammage

Rìu Chiến
mới reg nick, để cái gạch dưới mà hệ thống cứ báo “ký tự không đúng”... này nọ
vào đ ngó nghiêng tý đã thấy có người vẫn có gạch dưới (hình kèm)!
bất công qá :(( đề nghị trả lại cho m cái gạch dưới
1iAU91L.jpg
cái người đó là thành viên Bộ Quan Trọng, chế độ bổng lộc khác, mem thường sao so được bạn ơi
7L1XX2F.gif
 


Top