iToo Forest Pack Pro v6.2.2 for 3ds Max 2014-2020 (x64) Full - Plugin hỗ trợ việc tạo ngoại cảnh trong 3ds Max | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

iToo Forest Pack Pro v6.2.2 for 3ds Max 2014-2020 (x64) Full - Plugin hỗ trợ việc tạo ngoại cảnh trong 3ds Max

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Itoo Forest Pack Pro là một trong những tiện ích mở rộng quen thuộc nhất có sẵn cho bộ phần mềm 3ds Max. Với phần mềm này, bạn sẽ có thể mô phỏng các khu vực rộng lớn như tòa nhà, cây cối, đám đông, vật liệu và tất cả các vật thể khác. Plugin bạn thực sự là plugin phổ biến nhất cho phần mềm 3ds Max. Mô phỏng các mẫu lớn luôn rất khó khăn và khó khăn, nhưng phần mở rộng ứng dụng này giúp bạn mô phỏng với ít khó khăn hơn.Trình cắm trước bạn có mức độ tối ưu hóa rất cao. Vì vậy, với sự trợ giúp của plugin này, bạn có thể kết xuất hàng ngàn đối tượng trong vòng chưa đầy một phút. Itoo Forest Pack Pro sẽ tăng tốc độ mô phỏng của bạn theo một cách đặc biệt. Có các công cụ nâng cao trong plugin này giúp bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi các mô phỏng của mình, đồng thời xem bản xem trước của phiên bản mô phỏng của bạn.

Các plugin đi kèm với các công cụ chuyên dụng để kết xuất. Công cụ này giúp bạn khó sử dụng trình cắm Forest Pack trên máy tính hơn và chạy dự án và mô phỏng của bạn ở tốc độ cao với độ tin cậy cao.

Các tính năng của Itoo Forest Pack Pro for 3ds Max
  • Giao diện người dùng đơn giản và nâng cao để dễ dàng sử dụng plugin này
  • Plugin này, cùng với hoạt động có độ chính xác cực cao, giúp bạn tăng tốc theo cách đặc biệt
  • Sử dụng các công cụ tiên tiến để hiển thị tốt hơn
  • Hưởng lợi từ một thư viện rất hoàn chỉnh để tăng cường tốc độ hoạt động của bạn
  • Tương thích hoàn toàn với phiên bản mới nhất của phần mềm 3ds Max
  • Lợi ích từ hàng ngàn hiệu ứng
  • Được kết xuất với phiên bản V-Ray mới nhất bằng chế độ IPR.
Download Forest Pack Pro v6.2.2 for 3ds Max 2014-2020 (x64) Full - Plugin hỗ trợ việc tạo ngoại cảnh trong 3ds Max

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 

letung usv

Gà con
:mad::mad::mad:
 


Top