PM Hệ thống - InnoExtractor Plus v5.4.5.202 Full - Giải nén, trích xuất bộ cài đặt setup | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống InnoExtractor Plus v5.4.5.202 Full - Giải nén, trích xuất bộ cài đặt setup

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
InnoExtractor Plus là một ứng dụng đơn giản, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng giúp bạn giải nén trình cài đặt Inno Setup mà không phải chạy thiết lập. InnoExtractor cho phép bạn khám phá cấu trúc nội bộ và nội dung của trình cài đặt, xem và trích xuất chúng một cách dễ dàng. InnoExtractor ban đầu được thiết kế rất tinh vi, cho phép bạn tạo các tệp ZIP hoặc SFX, tìm các mục chính xác, xem và trích xuất tập lệnh, mở tệp mà không cần trích xuất, xác định và giải mã trình cài đặt được bảo vệ bằng mật khẩu, chỉnh sửa và dịch ngược mã cũng như trích xuất các tệp nội bộ từ trình cài đặt Inno Setup.

test-innoextractor.png

InnoExtractor Plus là một ứng dụng tiên tiến cung cấp cho bạn khả năng trích xuất các tệp tài nguyên từ trình cài đặt Inno Setup. Chương trình này có thể tự động phát hiện các tệp trình cài đặt được biên dịch bằng ứng dụng Inno Setup. Nó là một giải pháp đơn giản và hiệu quả để mở trình cài đặt Inno Setup để trích xuất tệp.

Các tính năng chính:
  • Giao diện người dùng đơn giản và trực quan
  • Các công cụ và tính năng tùy chỉnh nâng cao
  • Kéo và thả để mở trình cài đặt Inno Setup
  • Khám phá nội dung bên trong của trình cài đặt
  • Xem và trích xuất các tập tin và tập lệnh được nhúng
  • Biên dịch mã của tệp của Trình cài đặt
  • Mật khẩu để trích xuất trình cài đặt được mã hóa
  • Thông tin nâng cao về trình cài đặt
  • Hỗ trợ các phiên bản cũ hơn và mới nhất của thiết lập Inno
  • Và nhiều hơn nữa.
Download InnoExtractor Plus

Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 
Sửa lần cuối:


Top