Thiết kế & Đồ họa - IconLover v5.48a Full - Chuyển đổi ảnh sang icon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa IconLover v5.48a Full - Chuyển đổi ảnh sang icon

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
IconLover là một chương trình để làm việc với các biểu tượng và con trỏ. Với nó, bạn có thể thể hiện bản chất sáng tạo của mình và tạo các biểu tượng và con trỏ đặc biệt của riêng bạn, chuyển đổi hình ảnh thành thành biểu tượng, mang lại cái nhìn độc đáo cho máy tính để bàn của bạn, tùy chỉnh hình ảnh của các thư mục khác nhau.

test-scrlib.png

Tính năng chính của IconLover
 • Quản lý biểu tượng, con trỏ, bộ sưu tập biểu tượng và khoảng trống thanh công cụ
 • Tạo biểu tượng mờ, nút, con trỏ tĩnh và hoạt hình cho Windows
 • Tạo các biểu tượng có kích thước tiêu chuẩn và không chuẩn, với độ sâu màu lên tới 32 bit True Color
 • Tạo biểu tượng cho chương trình, trang web, máy tính để bàn
 • Tạo các biểu tượng lớn cho Windows Vista và Windows XP
 • Sử dụng gradient và điền vào cờ vua trong quá trình vẽ
 • Áp dụng các lớp trong các dự án biểu tượng
 • Sử dụng các hiệu ứng của bóng, trong suốt, làm mịn, thang độ xám, màu, xoay, cắt và phản chiếu
 • Nhập và xuất các định dạng ICO, BMP, JPEG, ANI, CUR, GIF, PNG, TGA, WMF, WBMP, XPM, XBM và Adobe Photoshop PSD
 • Thu thập các biểu tượng trong bộ sưu tập cho rõ ràng.
 • Trích xuất các biểu tượng từ thư viện và thư viện Windows
 • Thay đổi biểu tượng bên trong tệp exe
 • Tìm kiếm biểu tượng trên đĩa của bạn
 • Tải xuống các biểu tượng từ các trang web bộ sưu tập biểu tượng
 • Chuyển đổi hoặc sửa đổi nhiều biểu tượng cùng một lúc
 • Tùy chỉnh giao diện máy tính để bàn và thư mục.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Link cũ đã die, fix lại link mới ngày 18/8/2020.
 


Top