Chia sẻ - Hướng Dẫn Tìm Kiếm Nhanh Mọi Tập Tin Trên Máy Tính Windows by 21AK22 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Hướng Dẫn Tìm Kiếm Nhanh Mọi Tập Tin Trên Máy Tính Windows by 21AK22

sthaihien

Rìu Chiến Bạc
Nếu bạn là một người lưu trữ nhiều tài liệu, tập tin, thư mục,... trên máy tính. Thì việc quên một tài liệu nào đó đã lưu vào chổ nào trên máy tính là một việc hết sức bình thường. Thông thường, bạn sẽ dùng Tìm kiếm Windows để tìm tài liệu đó, tuy nhiên, chức năng Tìm kiếm Windows chỉ để cho vui thôi, nó thực sự hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phầm mềm Everything để tìm kiếm tài liệu đã lưu trữ trên máy tính một cách cực kỳ nhanh chóng luôn.

Hướng Dẫn Tìm Kiếm Nhanh Mọi Tập Tin​

Đầu tiên bạn truy cập trang chủ Everything tại https://www.voidtools.com/

AYnr9vx.jpg


Kéo xuống dưới, tại phần Download Everything, bạn chọn Download Installer nếu đang sử dụng Windows 32 bit, hoặc chọn Download Installer 64-bit nếu đang sử dụng Windows 64 bit, để tải phần mềm Everything về máy tính.

NEG7WnR.jpg


Mở tập tin Everything-Setup.exe vừa tải về lên, nhấn OK để tiếp tục

2F6FfKi.jpg


Nhấn I Agree để tiếp tục

gq4TLvZ.jpg


Nhấn Next để tiếp tục

UWW8ele.jpg


Chọn Run as administrator rồi nhấn Next để tiếp tục

RZxyRN4.jpg


Đánh dấu check như hình trên, rồi nhấn Install để bắt đầu cài đặt

rzDKUAa.jpg


Cài đặt xong, nhấn Finish để mở Everything lên

8g9EVEB.jpg


Để chuyển sang tiếng Việt, nhấn vào menu Tools chọn Options...

LP1nZ4J.jpg


Chổ Language chọn Tiếng Việt rồi nhấn OK

jf82UCr.jpg


Xong. Bây giờ, bạn thử tìm kiếm tập tin hoặc thư mục bất kỳ nào xem. Everything sẽ hiển thị nội dung cần tìm cực kỳ nhanh chóng luôn nha, tính bằng giây luôn á.

Đơn giản phải không nào. Chỉ vài bước cơ bản là bạn đã có thể tìm kiếm mọi nội dung đã lưu trữ trên máy tính rồi đó. Với một người có não có vàng như mình, thì phần mềm Everything phải nói là rất rất hữu ích luôn. Từ nay không phải mất thời gian vào từng thư mục để tìm tài liệu nữa, vì đã có Everything rồi. Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng ủng hộ 21AK22 rất nhiều ạ!

Nguồn: 21AK22
 

Hamano Kaito

Moderator
Bạn xem hình này, everything là tất cả, nếu bạn muốn chọn riêng từng loại thì nó có ở phần đóng khung.

2022-08-13-072830.png
Theo cháu hiểu thì everything là mọi thứ rồi bác. Tools Everything này ko thể tìm nội dung trong file word được
Và hầu như ko có tools nào có thể tìm nội dung trong file word được hết. Vì word mã hóa nội dung rồi, tìm ko thể được
Các mục bên dưới chỉ dẫn kiểu đuôi tệp tin. VD: Audio là MP3,MP4,....
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Theo cháu hiểu thì everything là mọi thứ rồi bác. Tools Everything này ko thể tìm nội dung trong file word được
Và hầu như ko có tools nào có thể tìm nội dung trong file word được hết. Vì word mã hóa nội dung rồi, tìm ko thể được
Các mục bên dưới chỉ dẫn kiểu đuôi tệp tin. VD: Audio là MP3,MP4,....
Cảm ơn cháu, bác chỉ cần tìm file Word có bất cứ đâu trong máy thôi, chứ còn tìm nội dung thì không có rồi.

2022-08-13-081009.png
 

addad

Rìu Chiến
Phần mềm Everything ngoài trực quan ko phải nhớ cú pháp tìm thì có ưu điểm gì khác so với search của windows ko mọi người?
Ví dụ mình thường tìm tệp theo tên bằng "filename" hay như trường hợp bác @Hoang Duch2 tìm file word thì dùng "ext:docx". Kết quả cũng khá nhanh
 

sieuviet

Rìu Chiến Vàng
Ngày 17/12/2021 mình có so sánh 2 phần mềm tìm kiếm Everything UltraSeach

1660468641953.png


1660468685260.png
 
Phần mềm Everything ngoài trực quan ko phải nhớ cú pháp tìm thì có ưu điểm gì khác so với search của windows ko mọi người?
Ví dụ mình thường tìm tệp theo tên bằng "filename" hay như trường hợp bác @Hoang Duch2 tìm file word thì dùng "ext:docx". Kết quả cũng khá nhanh
nhanh hơn nhiều, kết quả gần như tức thời, ngoài ra còn rất nhiều ưu điểm khác xem search syntax để biết thêm chi tiết.
vd có thể tìm file trùng, file mới sửa, mới tạo, bla bla ..

Operators:
space AND
| OR
! NOT
< > Grouping
" " Search for an exact phrase.

Wildcards:
* Matches zero or more characters.
? Matches one character.

Macros:
quot: Literal double quote (")
apos: Literal apostrophe (')
amp: Literal ampersand (&)
lt: Literal less than (<)
gt: Literal greater than (>)
#<n>: Literal unicode character <n> in decimal.
#x<n>: Literal unicode character <n> in hexadecimal.
audio: Search for audio files.
zip: Search for compressed files.
doc: Search for document files.
exe: Search for executable files.
pic: Search for picture files.
video: Search for video files.

Modifiers:
ascii: Enable fast ASCII case comparisons.
case: Match case.
diacritics: Match diacritical marks.
endwith: Filenames (including extension) ending with text.
file: Match files only.
folder: Match folders only.
path: Match path and file name.
regex: Enable regex.
startwith: Search for filenames starting with text.
utf8: Disable fast ASCII case comparisons.
wfn: Match the whole filename.
wholefilename: Match the whole filename.
wholeword: Match whole words only.
wildcards: Enable wildcards.
ww: Match whole words only.
Disable a modifier with the no prefix.

Functions:
album:<text> Search media for album metadata.
ansicontent:<text> Search ANSI file content for text.
artist:<text> Search media for artist metadata.
attrib:<attributes> Search for files and folders with the specified file attributes.
attribdupe: Find files and folders with the same attributes.
attributes:<attributes> Search for files and folders with the specified file attributes.
bitdepth:<bitdepth> Find images with the specified bits per pixel.
child:<filename> Search for folders that contain a child with a matching filename.
childcount:<count> Search for folders that contain the specified number of subfolders and files.
childfilecount:<count> Search for folders that contain the specified number of files.
childfoldercount:<n> Search for folders that contain the specified number of subfolders.
comment:<text> Search media for comment metadata.
content:<text> Search file content for text.
count:<max> Limit the number of results to max.
dateaccessed:<date> Search for files and folders with the specified date accessed.
datecreated:<date> Search for files and folders with the specified date created.
datemodified:<date> Search for files and folders with the specified date modified.
daterun:<date> Search for files and folders with the specified date run.
da:<date> Search for files and folders with the specified date accessed.
dadupe: Find files and folders with the same date accessed.
dc:<date> Search for files and folders with the specified date created.
dcdupe: Find files and folders with the same date created.
dimensions:<w>X<h> Find images with the specified width and height.
-censor-:<date> Search for files and folders with the specified date modified.
dmdupe: Find files and folders with the same date modified.
dr:<date> Search for files and folders with the specified date run.
dupe: Search for duplicated filenames.
empty: Search for empty folders.
ext:<ext1;ext2;...> Search for files with a matching extension in the specified semicolon delimited extension list.
filelist:<fn1|fn2|...> Search for a list of file names in the specified pipe (|) delimited file list.
filelistfilename:<name> Search for files and folders belonging to the file list filename.
frn:<frn> Search for files and folders with the specified File Reference Number.
fsi:<index> Search for files and folders in the specified zero based internal file system index.
genre:<text> Search media for genre metadata.
height:<height> Find images with the specified height in pixels.
infolder:<path> Search for files and folders in the specified path, excluding subfolders.
len:<length> Search for files and folders that match the specified filename length.
namepartdupe: Search for files and folders with the same name part.
orientation:<type> Search for images with the specified orientation (landscape or portrait).
parent:<path> Search for files and folders in the specified path, excluding subfolders.
parents:<count> Search for files and folders with the specified number of parent folders.
rc:<date> Search for files and folders with the specified recently changed date.
recentchange:<date> Search for files and folders with the specified recently changed date.
root: Search for files and folders with no parent folders.
runcount:<count> Search for files and folders with the specified run count.
shell:<name> Search for a known shell folder name, including subfolders and files.
size:<size> Search for files with the specified size in bytes.
sizedupe: Search for duplicated sizes.
title:<text> Search media for title metadata.
track:<number> Find media files with the specified track number.
type:<type> Search for files and folders with the specified type.
utf16content:<text> Search UTF-16 file content for text.
utf16becontent:<text> Search UTF-16 Big Endian file content for text.
utf8content:<text> Search UTF-8 file content for text.
width:<width> Find images with the specified width in pixels.

Function Syntax:
function:value Equal to value.
function:<=value Less than or equal to value.
function:<value Less than value.
function:=value Equal to value.
function:>value Greater than value.
function:>=value Greater than or equal to value.
function:start..end Is in the range of values from start to end.
function:start-end Is in the range of values from start to end.

Size Syntax:
size[kb|mb|gb]

Size Constants:
empty
tiny 0 KB < size <= 10 KB
small 10 KB < size <= 100 KB
medium 100 KB < size <= 1 MB
large 1 MB < size <= 16 MB
huge 16 MB < size <= 128 MB
gigantic size > 128 MB
unknown

Date Syntax:
year
month/year or year/month depending on locale settings
day/month/year, month/day/year or year/month/day depending on locale settings
YYYY[-MM[-DD[Thh[:mm[:ss[.sss]]]]]]
YYYYMM[DD[Thh[mm[ss[.sss]]]]]

Date Constants:
today
yesterday
tomorrow
<last|past|prev|current|this|coming|next><year|month|week>
<last|past|prev|coming|next><x><years|months|weeks|days|hours|minutes|mins|seconds|secs>
january|february|march|april|may|june|july|august|september|october|november|december
jan|feb|mar|apr|may|jun|jul|aug|sep|oct|nov|dec
sunday|monday|tuesday|wednesday|thursday|friday|saturday
sun|mon|tue|wed|thu|fri|sat
unknown

Attribute Constants:
A Archive
C Compressed
D Directory
E Encrypted
H Hidden
I Not content indexed
L Reparse point
N Normal
O Offline
P Sparse file
R Read only
S System
T Temporary
V Device
 
Top