Hỏi về cái bản quyền IDM đã rao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi về cái bản quyền IDM đã rao

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hansp

Búa Gỗ
Dưới tiêu đề "Tham gia chương trình VN-Zoom tặng bản quyền IDM trọn đời " , bên cạnh đó mấy ngày liền được đăng tít trên đầu diễn đàn. Đến nay đã mấy ngày rồi có ai được kết quả chưa vậy ? ...và hôm nay thì không thấy cái dòng tít đó nữa rồi ! Không lẽ mấy trăm thành viên bị quả đắng ư ban Quản trị ?
 

huy19011990

Búa Gỗ
Haha chắc cậu này tạo nhiều nick để tham gia hay sao mà lập nguyên 1 topic để hỏi vậy? :D
 

Meo Map

Rìu Vàng Đôi
Dưới tiêu đề "Tham gia chương trình VN-Zoom tặng bản quyền IDM trọn đời " , bên cạnh đó mấy ngày liền được đăng tít trên đầu diễn đàn. Đến nay đã mấy ngày rồi có ai được kết quả chưa vậy ? ...và hôm nay thì không thấy cái dòng tít đó nữa rồi ! Không lẽ mấy trăm thành viên bị quả đắng ư ban Quản trị ?
Mình không tham gia nhưng đọc thread của bạn rồi click thread thì thấy admin đăng người trúng là post #393 nè bạn:
Thông báo winner:
Post apply của winner:
 

chukimcho

Rìu Chiến Bạc Chấm
Dưới tiêu đề "Tham gia chương trình VN-Zoom tặng bản quyền IDM trọn đời " , bên cạnh đó mấy ngày liền được đăng tít trên đầu diễn đàn. Đến nay đã mấy ngày rồi có ai được kết quả chưa vậy ? ...và hôm nay thì không thấy cái dòng tít đó nữa rồi ! Không lẽ mấy trăm thành viên bị quả đắng ư ban Quản trị ?
mấy hôm nay mạng đứt ko vào được để biết give away xong lâu rồi à
 

Hansp

Búa Gỗ
Haha chắc cậu này tạo nhiều nick để tham gia hay sao mà lập nguyên 1 topic để hỏi vậy? :D
Mình không hỏi bao giờ nên dốt đấy ! Ko biết đăng ở đâu nó thành ra vậy. Xin lỗi phiền mọi người. Ác ở cái ông AD có mỗi 1 key treo mấy ngày liền, lúc đăng xổ số lại vào ngày mạng tèo !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Bài Viết Mới

Top