Hacker rao bán 200 triệu tài khoản Yahoo trên Deep Web | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hacker rao bán 200 triệu tài khoản Yahoo trên Deep Web

Administrator

Administrator
28114239284_156da1157c_o.jpg
Đã có hơn 1 tỷ thông tin tài khoản của nhiều mạng xã hội nổi tiếng trên thế giới như của LinkedIn, Tumblr, MySpace,... bị lộ trên internet.
Và bây giờ là hơn 200 triệu thông tin tài khoản của Yahoo đang được rao bán trên Deep Web từ cùng một đối tượng đã tiết lộ các tài khoản của LinkedIN, Tumblr, MySpace., Vk.com

Hacker có mật danh là "Peace" hoặc " peace_of_mind " đã rao bán hơn 200 triệu tài khoản Yahoo trên chợ đen được gọi là " The Real Deal" với giá 3 Bitcoin tương đương khoảng 1824 USD

Yahoo xác thực có khả năng dữ liệu của người dùng bị rò rỉ nhưng không xác nhận thông tin tài khoản trong 200 triệu tài khoản bị rao bán này có chính xác. "Mớ Dữ liệu" bị rao bán này có thể gồm thông tin : Tên người dùng, mật khẩu được mã hóa MD5, ngày sinh, địa chỉ email, quốc gia, mã bưu điện của người dùng Mỹ.

Dù mật khẩu đã được mã khóa MD5, nhưng hiện giờ tin tặc có thể dễ dàng giải mã chúng bởi nhiều công cụ MD5 decrypter có sẵn trên mạng.

"Peace " có mô tả ngắn thông tin cho mớ dữ liệu : 200 triệu tài khoản được đánh cắp vào khoảng năm 2012 khi Marissa Mayer trở thành CEO của Yahoo.
Sau khi Yahoo được Verion mua lại với thương vụ trị giá 4 tỷ đô, khả năng các hacker muốn kiếm tiền thật nhanh từ các tài khoản bị đánh cắp này trước khi chúng không còn giá trị.

Ngay bây giờ người dùng Yahoo hãy tự bảo vệ mình bằng cách thay thông tin tài khoản mình , nâng độ khó mật khẩu lên cao hơn với đầy đủ các ký tự gồm số, chữ và ký tự đặc biệt, sử dụng xác minh hai bước. Không nên sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều nền tảng , dịch vụ khác nhau trên internet. Nếu bạn có quá nhiều mật khẩu trên nhiều nền tảng web , hãy dùng các phần mềm quản lý mật khẩu chuyên dụng
Ví dụ một số trình quản lý mật khẩu:
- Windows : Keeper Password Manager, Dashlane Password Manager, LastPass Password Manager
- Mac OS: LogMeOnce Password Manage, KeePass Password Manager, Apple iCloud Keychain
...

Dinh Quang Vinh tổng hợp​
 


Top