linkedin | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

linkedin

  1. VNZ-NEWS

    Doanh thu quảng cáo Q1 của LinkedIn đạt 3 tỷ USD cao hơn Snap và Pinterest

    (Vn-Z.vn) Ngày 29 tháng 04 năm 2021, Microsoft cho biết tính đến ngày 31 tháng 3, trong quý thứ ba của năm tài chính 2021, mảng kinh doanh quảng cáo LinkedIn của họ đã mang lại cho công ty doanh thu hơn 3 tỷ USD, vượt qua doanh thu quảng cáo kỹ thuật số thuần túy của các đối thủ cạnh tranh như...
  2. Administrator

    Hacker rao bán 200 triệu tài khoản Yahoo trên Deep Web

    Đã có hơn 1 tỷ thông tin tài khoản của nhiều mạng xã hội nổi tiếng trên thế giới như của LinkedIn, Tumblr, MySpace,... bị lộ trên internet. Và bây giờ là hơn 200 triệu thông tin tài khoản của Yahoo đang được rao bán trên Deep Web từ cùng một đối tượng đã tiết lộ các tài khoản của LinkedIN...
Top