Desktop & Văn phòng - Guthrie dwgConvert 2020 A.20 Full - Chuyển đổi định dạng CAD, DWG | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Guthrie dwgConvert 2020 A.20 Full - Chuyển đổi định dạng CAD, DWG

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Guthrie dwgConvert là một ứng dụng phần mềm với mục đích giúp bạn thực hiện chuyển đổi giữa các định dạng tệp DXF, DWG và DWF. Công cụ này có khả năng đọc và ghi tất cả các phiên bản AutoCAD DXF và DWG đến năm 2018, cũng như hỗ trợ AutoCAD DWF 4.2, 5.5, và 6.0 phiên bản. Guthrie dwgConvert có thể đọc và ghi tất cả các phiên bản AutoCAD DXF và DWG cho đến năm 2018, cũng như hỗ trợ các phiên bản AutoCAD DWF 4.2, 5.5 và 6.0. Viết các phiên bản AutoCAD DXF / DWG 9,10,11-12,13,14,2000-2002,2004 / 5/6, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. (2013 hỗ trợ viết dự kiến sẽ có vào giữa tháng 11. Nó sẽ là bản nâng cấp miễn phí cho những người được cấp phép dwgConvert 7.0 hiện có).

test-h.png

Các tính năng của Guthrie dwgConvert
  • Đọc tất cả các phiên bản AutoCAD DXF và DWG 2.5 đến 2018
  • Sửa chữa các bản vẽ bị hư hỏng bằng cách sử dụng kiểm toán và khôi phục nâng cao của phần mềm.
  • Đọc / ghi DWF phiên bản 4.2, 5.5, 6.0
  • Polyface Lưới, 3D Face, Ellipse để các loại thực thể đơn giản hơn.
  • Trích xuất và thay thế các đối tượng OLE bằng Raster Images.
  • Trích xuất Bố cục để tách bản vẽ.
  • Xóa tất cả Bố cục không gian giấy để tạo bản vẽ không gian mô hình.
  • Chuyển đổi MText sang văn bản.
  • Và nhiều tính năng khác...
Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
@hiennx2k4: Đã fix lại link mới dành cho bạn!

Cảm ơn bạn đã thông báo link die cho mình! :)
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật link mới ngày 27/5/2021!
 


Top