Thiết kế & Đồ họa - Golden Software Grapher v17.3.454 (x86/x64) Full - Vẽ biểu đồ nhanh chóng, đơn giản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Golden Software Grapher v17.3.454 (x86/x64) Full - Vẽ biểu đồ nhanh chóng, đơn giản

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Golden Software Grapher là một ứng dụng đồ họa hiệu quả và mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn về đồ thị phức tạp và được công nhận là một chương trình lý tưởng cho các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia kinh doanh. Với Golden Software Grapher, bạn có thể dễ dàng thiết kế trong vài phút các biểu đồ chính thức. Golden Software Grapher cung cấp cho bạn một bộ sưu tập các kỹ thuật biểu đồ mới nhất hiện có. Phần mềm này dễ sử dụng và cung cấp một chương trình năng động và mạnh mẽ cho phép bạn tạo và xuất bản các biểu đồ chất lượng, có tác động và chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, để khán giả của bạn bất cứ lúc nào, từ Nhìn chúng sẽ ngạc nhiên. Phần mềm giúp giảm chi phí vẽ biểu đồ và cho phép người dùng thiết kế biểu đồ của riêng họ với phần mềm Golden Software Grapher mà không mất quá nhiều thời gian.

test-golden-software-grapher.jpg

Các tính năng và tính năng của Golden Software Grapher:
 • Tạo biểu đồ thông báo với các mô tả chi tiết, độ phóng đại và một số loại cốt truyện trong cùng một biểu đồ
 • Khả năng tùy chỉnh các phần mong muốn của biểu đồ, để tạo một biểu đồ hoàn toàn độc đáo
 • Tạo biểu đồ tùy chỉnh bằng Trình hướng dẫn biểu đồ
 • Khả năng thêm mô tả, chú thích và các đối tượng được vẽ, để hoàn thành biểu đồ
 • Sắp xếp các đối tượng để cải thiện Trình quản lý đối tượng và chỉnh sửa biểu đồ, trong các lần đánh giá tiếp theo
 • Khả năng tạo mẫu để sử dụng trong các biểu đồ có cùng cài đặt
 • Quá trình vẽ biểu đồ tự động của Scripter có trong chương trình
 • Ghi lại quá trình tạo biểu đồ bằng tính năng Ghi tập lệnh hiện có
 • Tạo biểu đồ đầu ra ở các định dạng như PDF, EMF và EPS
 • Bao gồm 4 loại đồ thị 2 chiều khác nhau để tạo đồ thị dạng thanh, tuyến tính, cực và chuyên dụng
 • Khả năng 3D nhiều đồ thị
 • Tạo các đường thẳng tuyến tính hoặc logarit 2D hoặc 3D, phân tán, hàm, các lớp phân tán, bong bóng, biểu đồ dải và biểu đồ nổi.
 • Tạo bản đồ vector 2D và 3D.
 • Tạo các biểu đồ bao gồm biểu đồ, hộp râu, biểu đồ hình tròn và sơ đồ QQ.
 • Tạo biểu đồ thông báo với các mô tả chi tiết, độ phóng đại và một số loại cốt truyện trong cùng một biểu đồ
 • Khả năng tùy chỉnh các phần mong muốn của biểu đồ, để tạo một biểu đồ hoàn toàn độc đáo
 • Tạo biểu đồ tùy chỉnh bằng Trình hướng dẫn biểu đồ
 • Khả năng thêm mô tả, chú thích và các đối tượng được vẽ, để hoàn thành biểu đồ
 • Sắp xếp các đối tượng để cải thiện Trình quản lý đối tượng và chỉnh sửa biểu đồ, trong các lần đánh giá tiếp theo
 • Khả năng tạo mẫu để sử dụng trong các biểu đồ có cùng cài đặt
 • Tạo hơn 60 loại biểu đồ độc đáo
Download Golden Software Grapher v17.3.454 (x86/x64) Full - Vẽ biểu đồ nhanh chóng, đơn giản

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:


Top