Hỏi/ Thắc mắc - Ghost máy xong vô check thì thấy thế này? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Ghost máy xong vô check thì thấy thế này?

sau khi ghost máy xong em kiểm tra trong tack manager thì thấy thế này

01.png

không biết mấy file svghost.exe đó là sao và có ảnh hưởng gì không ạ
 
nó là dịch vụ ngầm của window, Service Host, win bản nào cũng có, có thể cách hiện thị nó khác.
ảnh là mh dùng win10
Screenshot_1.png


bác dùng bản ghost win của người khác mới lo ktra thế chứ trước bác để ý xem win cũ thì nó cũng thế thôi
 

hophit112

Gà con
win nào cũng vậy mà bạn, nếu cảm thấy ko hợp hay masy yếu thì đổi bản ghost nhẹ hơn
 


Bài Viết Mới

Top