Chia sẻ - Full source web Joomla 2.5 kèm database dành cho website trường học | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Full source web Joomla 2.5 kèm database dành cho website trường học

TienMBR

Búa Gỗ
Cũng rất lâu rồi mới quay lại ngôi nhà VNZ (tiền thân VN-ZOOM), mạn muội chia sẻ cùng ae trong nhóm 1 source mà em viết lại cho trường em.


Source đã hoàn chỉnh, chỉ down về bỏ trong thư mục HTTPS của localhost kèm import database là chạy thôi.

DATABASE user: admin
Pass: 123456

Link download
View hidden content is available for registered users!
Thông cảm vì mình cũng ít văn kèm ít kiến thức nên không thể hướng dẫn chi tiết, ae nào thích cứ down về chạy, thắc mắc chỗ nào cứ inbox mình hướng dẫn chỗ đó nhé!

Thanks
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

HaLeDa

Rìu Sắt Đôi
Joomla đời 2 thì hơi cổ chút ^^
Nhưng làm cho web của trường thì chắc bác đã tùy chỉnh nhiều {adore}
 


Top