Thiết kế & Đồ họa - FilmImpact Transition Packs 1-2-3 Bundles v3.6.15 Full - Bộ chuyển cảnh hiệu ứng cho Premiere Pro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa FilmImpact Transition Packs 1-2-3 Bundles v3.6.15 Full - Bộ chuyển cảnh hiệu ứng cho Premiere Pro

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Hiệu ứng chuyển cảnh (effect transition) giúp nối các đoạn video trong Premiere một cách mượt mà và hấp dẫn hơn.Bản thân Adobe Premiere cũng có sẵn các hiệu ứng chuyển cảnh nhưng còn khá ít và không được đẹp mắt.

Một số hiệu ứng chuyển cảnh mặc định trong Adobe Premiere CC2018

Do đó, bổ sung thêm hiệu ứng chuyển cảnh cho Premiere là điều cần thiết nếu bạn là một video editor hoặc đơn giản là muốn video trở nên thu hút hơn.

Đây là bộ hiệu ứng gần 40 hiệu ứng chuyển cảnh cực kỳ chuyên nghiệp, cách cài đặt và sử dụng cực kỳ đơn giản, mình khuyến khích các bạn nên cài bộ hiệu ứng này.

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 

Vimedimex

Gà con
Cảm ơn!
 

votran

Gà con
Hiệu ứng chuyển cảnh (effect transition) giúp nối các đoạn video trong Premiere một cách mượt mà và hấp dẫn hơn.Bản thân Adobe Premiere cũng có sẵn các hiệu ứng chuyển cảnh nhưng còn khá ít và không được đẹp mắt.

Một số hiệu ứng chuyển cảnh mặc định trong Adobe Premiere CC2018

Do đó, bổ sung thêm hiệu ứng chuyển cảnh cho Premiere là điều cần thiết nếu bạn là một video editor hoặc đơn giản là muốn video trở nên thu hút hơn.

Đây là bộ hiệu ứng gần 40 hiệu ứng chuyển cảnh cực kỳ chuyên nghiệp, cách cài đặt và sử dụng cực kỳ đơn giản, mình khuyến khích các bạn nên cài bộ hiệu ứng này.

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hoặc:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn

Cảm ưnnnnnnn
 


Bài Viết Mới

Top