Desktop & Văn phòng - File Date Corrector v1.60 Full - Quản lý, sửa đổi thông tin file | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng File Date Corrector v1.60 Full - Quản lý, sửa đổi thông tin file

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Infonautics File Date Corrector là phần mềm quản lý tập tin, cho phép hiệu chỉnh ngày tạo và ngày sửa đổi tài liệu, video, audio và hình ảnh trên thiết bị máy tính. Đối với nhiều ứng dụng, điều quan trọng là hệ thống sẽ hiển thị ngày tạo và sửa đổi ban đầu của các tệp. Đặc biệt là những gì các tài liệu pháp lý quan tâm, "Ngày tạo" ban đầu có tầm quan trọng. Ngoài ra, khi sắp xếp các bức ảnh của bạn, "Ngày lấy" ban đầu là cần thiết để ghi lại phóng sự của bạn theo trình tự thời gian chính xác.

test-FileDateCorrectorEN1.png

File Date Corrector cho Windows có thể sửa một cách đơn giản và nhanh chóng các ngày tệp do hệ thống cung cấp "Đã tạo" và "Đã sửa đổi", có tính đến múi giờ chính xác. Với mục đích này, File Date Corrector đang trích xuất thông tin cần thiết từ siêu dữ liệu và thông tin tệp của nhiều tệp khác nhau như hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu (Tài liệu Microsoft Office cũng như Định dạng tài liệu mở như Open Office, Libre Office, v.v.) và PDF để sửa ngày tệp "Đã tạo" và khôi phục ngày / ngày tạo ban đầu đã thực hiện.

File Date Corrector cho phép sửa ngày tệp "Đã tạo" và "Đã sửa đổi" của các thư mục tệp hoàn chỉnh cùng một lúc. Trước khi thực hiện chính xác các chỉnh sửa, bản xem trước với các hiệu chỉnh ngày dự định sẽ được hiển thị.

Các tệp tin được hỗ trợ sửa đổi thông tin trên Infonautics File Date Corrector
  • Tài liệu, có thể bao gồm thông tin meta: pdf, doc, docx, docm, xls, xlsx, xlsm, ppt, pptx, odt, ods, odp, odg, odc, odf, odi , odm
  • Tệp hình ảnh, có thể bao gồm thông tin meta EXIF và IPTC: jpg, jpeg, jpeg2000, jp2, j2k, j2c, jng, jif, jpe, tiff, tif
  • Audio, có thể bao gồm thông tin meta: ogg, ogm, mp2
  • Tệp video mp3, wma, ra, ape, mac, flac, ac3, aac, dts, m4a, m4b , avi, mpeg, mpg, vob, mp4, mpgv, mpv, m1v, m2v, m4v, asf, wmv, qt, Mov, rm, rmvb, ifo, wtv, dvr-ms, mkv, mka, mks, divx, xvid, m2ts, m2t, mts, ts, flv, 3gp
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top