PM Hệ thống - Fab's AutoBackup Pro v7.1.1 Build 1136 Full - Sao lưu, khôi phục dữ liệu hiệu quả | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống Fab's AutoBackup Pro v7.1.1 Build 1136 Full - Sao lưu, khôi phục dữ liệu hiệu quả

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Một chương trình nhỏ và dễ sử dụng cho phép người dùng sao lưu và khôi phục dữ liệu cá nhân và các cài đặt, thậm chí là khôi phục trên một máy tính khác...

test-Fabs-AutoBackup.png

Fab's Autobackup là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng mà cho phép bạn sao lưu và phục hồi lại dữ liệu cá nhân và các cài đặt như các tài liệu, email, bookmark của trình duyệt internet (IE, Firefox), các thư mục (Shared Documents, My Documents), màn hình desktop (các tập tin, shortcut, hình nền,...), các tài liệu Microsoft Office, Mozilla Thunderbird, các thông số của modern... Chương trình cũng có thể được sử dụng để chuyển các tập tin và các thiết đặt của bạn từ một máy tính khác.

Download Fab's AutoBackup Pro v7.1.1 Build 1136 Full - Sao lưu, khôi phục dữ liệu hiệu quả

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top