Công cụ Internet - Extreme Picture Finder 3.53.7 Full - Trình download tự động file ảnh, nhạc, video... nhanh chóng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet Extreme Picture Finder 3.53.7 Full - Trình download tự động file ảnh, nhạc, video... nhanh chóng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Extreme Picture Finder giúp bạn lưu lại toàn bộ trang web hoặc sử dụng cài đặt download tiên tiến để lưu lại chỉ những bức ảnh có kích thước đầy đủ hoặc lưu lại các file từ một phần nào đó của trang web. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm những bức ảnh yêu thích rồi lưu lại với công cụ search đa năng chỉ với 1 click,

test-extreme-picture-finder.jpg

Các tính năng chính của Extreme Picture Finder :
  • Download tự động các bức ảnh, video, nhạc hoặc bất kì loại file nào khác từ các trang web.
  • Tìm kiếm ảnh với công cụ tìm kiếm được tích hợp sẵn
  • Tối đa lên tới 30 kết nối đồng thời – bạn sẽ có file mình cần rất nhanh chóng
  • Download từ TGP và các trang đã được bảo vệ bằng mật khẩu
  • Thư viện URL được tích hợp sẵn với hàng ngàn địa chỉ sẵn sàng để bạn download ngay lập tức
  • Tính năng xem ảnh được tích hợp sẵn với chế độ thumbnails và slide-show
  • Giao diện người dùng thân thiện
  • Hạn chế kích cỡ file, lọc URL và các cài đặt khác cho người dùng cao cấp.
Download Extreme Picture Finder 3.53.7 Full - Trình download tự động file ảnh, nhạc, video... nhanh chóng

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới Extreme Picture Finder 3.53.7 ngày 09/5/2021!
 


Top