PM Việt hóa & Portable - EditPad Pro v7.6.5 Retail Portable (x86/x64) - Ứng dụng chỉnh sửa văn bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Việt hóa & Portable EditPad Pro v7.6.5 Retail Portable (x86/x64) - Ứng dụng chỉnh sửa văn bản

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
EditPad Pro là công cụ text editor tiện lợi mạnh mẽ và đa năng giúp bạn chỉnh sửa tất cả các định dạng text. EditPad Pro là một phần mềm biên soạn văn bản( hay xử lí văn bản) được thiết kế để công việc của bạn được thuận lợi nhất .

test-editpadpro.png

EditPad Pro sẽ giúp bạn soạn thảo và chỉnh sửa các file plain text như mã nguồn, log, script, web site, ghi chú, thư tín, báo cáo, các bài báo…

Hãy để công việc soạn thảo và chỉnh sửa văn bản trở nên thoải mái hơn chức năng phân file theo tab, kiểm tra lỗi chính tả, chỉnh sửa các cột, mở rộng clipboard, soạn thảo theo khối, file project, đếm từ và các chức năng thống kê khác, đóng gói, mở file từ các thư mục bất kì, sắp xếp theo alphabe, bookmark, character map…

Tính năng chính của EditPad Pro:

- Soạn thảo, chỉnh sửa nhiều văn bản cùng một lúc.
- Tìm kiếm/ thay thế các đoạn văn bản.
- Tạo danh sách các văn bản chỉnh sửa.
- Tự động lưu hoặc sao lưu các văn bản.
- Xóa bỏ trùng lặp.
- Nổi bật URL và địa chỉ Email.
- Mở trang Web trực tiếp trên văn bản.
- Chèn các kí tự đặc biệt.
- Hỗ trợ bảng mã Unicode.
- Hỗ trợ làm việc trên hệ điều hành Windows/DOS, Linux/UNIX…

Link trang chủ:


Download EditPad Pro v7.6.5 Retail Portable - Ứng dụng chỉnh sửa văn bản


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

TigerCHN

Gà con
Thanks alot !!!
 


Top