Thiết kế & Đồ họa - EasePaint Watermark Expert v2.0.2.1 Full - Xóa hình mờ, logo khỏi hình ảnh và video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa EasePaint Watermark Expert v2.0.2.1 Full - Xóa hình mờ, logo khỏi hình ảnh và video

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
EasePaint Watermark là một công cụ giúp bạn có thể xóa hình mờ khỏi hình ảnh và video clip ở các định dạng khác nhau. Phần mềm chuyên dụng có thể hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ này. Ứng dụng có giao diện thuận tiện cung cấp tất cả các công cụ của nó trong một cửa sổ duy nhất, do đó cung cấp cho người dùng quy trình làm việc hợp lý khi xử lý hình ảnh hoặc video. Ngoài ra, thực tế là các tấm bên cạnh có thể được bật theo yêu cầu làm cho việc điều hướng hiệu quả hơn.

test-EasePaint-Watermark-Expert.png

Ứng dụng thể hiện bố cục sắp xếp hợp lý, cung cấp tất cả các công cụ của nó một cách đồng tâm, theo cách này cung cấp cho người dùng một quy trình làm việc logic, vốn có khi xử lý hình ảnh hoặc video. Hơn nữa, thực tế là các tấm bên cạnh có thể được bật theo yêu cầu, làm cho mọi thứ thậm chí hiệu quả hơn.

Về các tính năng chỉnh sửa thực sự, tất cả người dùng cần làm là thực hiện lựa chọn trong khu vực hình mờ của hình ảnh và EasPaint Watermark sẽ tự động xóa nó. Tuy nhiên, đối với những người muốn thực hiện quy trình này một cách thủ công, cũng có những mẹo xóa đặc biệt có chiều rộng có thể điều chỉnh.

Các tính năng của EasePaint Watermark

- Xóa người không mong muốn khỏi ảnh
- Chỉnh sửa các vết trầy xước của ảnh cũ
- Loại bỏ các hình mờ, logo, con người, đối tượng, tem ngày, văn bản, biểu tượng cảm xúc
- Dễ dàng và nhanh chóng với thuật toán mạng

Download EasePaint Watermark Expert v2.0.2.1 Full - Xóa hình mờ, logo khỏi hình ảnh và video

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 


Top