Đường Đô Đốc Chân ở TP HCM | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đường Đô Đốc Chân ở TP HCM

unidentified

Gà con
Ở quận Tân Phú, có 1 con đường to như con hẻm, gập ghềnh xi măng tên là Đô Đốc Chân. Mình tra nát google mà cũng không ra nổi Đô Đốc Chân là vị nào. Có anh em nào am hiểu cho mình biết với {big_smile}
 

tranthanhkiet

Moderator
Thành viên BQT
Ở quận Tân Phú, có 1 con đường to như con hẻm, gập ghềnh xi măng tên là Đô Đốc Chân. Mình tra nát google mà cũng không ra nổi Đô Đốc Chân là vị nào. Có anh em nào am hiểu cho mình biết với {big_smile}
Thủy quân Tây Sơn theo như ban đầu là dựa vào hai đạo thủy quân người Hoa của Tập Đình và Lý Tài. Sai khi Tập Đình và Lý Tài bỏ đi, nhiệm vụ chỉ huy thủy quân thuộc về các tướng Nguyễn Văn Lữ, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuyết. Khi đấy chức vụ của Đặng Văn Chân mới là Đô úy thủy quân. Dưới quyền của Nguyễn Văn Lữ, Trương Văn Đa, Nguyễn Văn Huệ, Đặng Văn Trấn nhiều lần dẫn thủy quân tiến đánh Gia Định. Có lúc dưới duyền chỉ huy của Trương Văn Đa, thủy quân Tây Sơn do ông chỉ huy tiến qua Chân Lạp, buộc Chân Lạp phải quy hàng Tây Sơn, bắt giết những người theo Nam triều. Sau đấy Đặng Văn Chân được giao ở lại Gia Định, phụ tá Đông Định vương Nguyễn Văn Lữ và Thái bảo Phạm Văn Tham.

Khi hai anh em Nguyễn Văn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ giao tranh lẫn nhau, Đặng Văn Chân được gọi về để cứu nguy cho Nguyễn Văn Nhạc. Theo Đại Nam chính biên liệt truyện thì đến Phú Yên, ông bị Nguyễn Văn Huệ bắt sống. Tuy nhiên sau đấy vẫn thấy ông được tín nhiệm cầm quyền chỉ huy thủy quân dưới quyền Nguyễn Văn Huệ. Ở đây đặt ra nghi vấn, Đặng Văn Chân bị Nguyễn Văn Huệ bắt, hay thực sự ông đứng ra ngăn cản cuộc giao tranh giữa hai anh em nhà Tây Sơn. Sau đấy lo sợ bị thanh trừng như trường hợp Nguyễn Thung, Đặng Văn Chân không dám về Gia Định hay Quy Nhơn mà ra thẳng Phú Xuân. Liền sau chiến thắng Kỷ Dậu, Đặng Văn Chân là một trong những tướng lĩnh cao cấp đi sứ nhà Thanh trong phái đoàn của Đại Tư mã Ngô Văn Sở.

Ban đầu dưới thời Cảnh Thịnh, Đặng Văn Chân là chỉ huy tối cao của thủy quân Tây Sơn.

Đô đốc Chân là Đặng Văn Chân.
 

ThachVyAn

Gà con
"Đô đốc Chân là Đặng Văn Chân" vậy luôn đó hở -.- Tên đường này cho người dân đặt cho chứ không phải tên gốc (abcxyz) của nó nhỉ
 
Top