Hỏi/ Thắc mắc - Đọc thẻ nhớ exfat | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Đọc thẻ nhớ exfat

demonvsangel

Gà con
Mình có thẻ nhớ camera định dạng exfat đưa vô win đọc không được. Dùng phần mềm partition chỉ phục hồi file video trong đó dưới dạng swf. File này không biết phần mềm nào mở được. Cho mình hỏi cách nào để chép file video trong thẻ đó hoặc đọc được file swf đó (file này không phải flash nhé)
 

cyberat

Rìu Vàng
thẻ nhớ cắm vào máy bắt format là khả năng thẻ hư nhé bạn
 
Mình có thẻ nhớ camera định dạng exfat đưa vô win đọc không được. Dùng phần mềm partition chỉ phục hồi file video trong đó dưới dạng swf. File này không biết phần mềm nào mở được. Cho mình hỏi cách nào để chép file video trong thẻ đó hoặc đọc được file swf đó (file này không phải flash nhé)
File SWF thì bạn có thể dùng phần mềm này để đọc.
 
Top