PM Việt hóa & Portable - DiskGenius 5.4 pro prtable 32-64 , quản lý phân vùng đĩa và nhiều hơn nữa - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable DiskGenius 5.4 pro prtable 32-64 , quản lý phân vùng đĩa và nhiều hơn nữa

@sec0

Rìu Chiến Vàng
DiskGenius giúp bạn khôi phục tập tin bị mất với bất kỳ lý do, bao gồm cả dữ liệu bị xóa, phân vùng định dạng, treo hệ thống, thất bại đĩa, tấn công virus, và nhiều hơn nữa. Ngoài phục hồi dữ liệu, nó cũng cung cấp các chức năng quản lý đĩa và phân vùng để bạn có thể tạo, xóa, định dạng lại, thay đổi kích thước phân vùng, sửa chữa đĩa một cách dễ dàng.


DiskGenius không chỉ để khôi phục dữ liệu. Sử dụng phần mềm này, bạn sẽ có thể phát hiện và sửa các liên quan đến phân vùng.
Bạn cũng sẽ dễ quản lý đĩa của riêng mình với phần mềm này.
phần mềm như một công cụ có thể chẩn đoán nhiều vấn đề của hệ thống và máy tính của bạn và giúp bạn giải quyết chúng.

Các phương pháp nâng cao để xóa tệp vĩnh viễn
Kiểm tra sự liên kết khu vực 4K cho các phân vùng
Kiểm tra và sửa chữa các sector hỏng cho tất cả các thiết bị
Tạo đĩa flash USB khởi động dễ dàng
Tạo, chỉnh sửa, sao chép và sao lưu phân vùng
Phục hồi tệp và khôi phục phân vùng
Tìm và sửa các vấn đề về đĩa khác nhau
Sửa lỗi MBR và bảng phân vùng bị lỗi
Trình quản lý phân vùng và tiện ích phân vùng
Xây dựng lại MBR và chuyển đổi đĩa động
Chỉnh sửa an toàn phân vùng mà không làm mất dữ liệu
Giải quyết tất cả các loại vấn đề mất dữ liệu
Hỗ trợ tất cả các thiết bị / phương tiện lưu trữ
Hỗ trợ môi trường ảo và vật lý
Và nhiều hơn nữa.

Và dành cho thành viên nào ưng dụng
To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Top