DataNumen Advanced Office Repair v4.8.0 Full - Bộ công cụ sửa chữa, phục hồi tài liệu Office | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

DataNumen Advanced Office Repair v4.8.0 Full - Bộ công cụ sửa chữa, phục hồi tài liệu Office

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
DataNumen Office Repair (trước đây là Advanced Office Repair) là bộ phục hồi dữ liệu Microsoft Office. Nó bao gồm các công cụ phục hồi cho cơ sở dữ liệu MS Access bị hỏng hoặc bị hỏng, trang tính MS Excel, tài liệu MS Word, tệp dữ liệu MS Outlook và tệp MSX Express và dbx MS Outlook Express.

test-DataNumen-Advanced-Office-Repair.png

Những đặc điểm chính:

1. Hỗ trợ sửa chữa Microsoft Access 95 đến 2016 và truy nhập cơ sở dữ liệu Office 365.

2. Hỗ trợ sửa chữa các tệp Microsoft Excel xls và xlsx trong Excel phiên bản 3.0 đến 2016 và Excel cho các định dạng Office 365.

3. Hỗ trợ sửa chữa Microsoft Word 6.0 đến 2016 và Word cho các tài liệu Office 365 .doc và .docx.

4. Hỗ trợ sửa chữa các tệp dữ liệu Microsoft Outlook 97 đến 2016 và Outlook cho Office 365 PST.

5. Hỗ trợ phục hồi các tệp mbx của Microsoft Outlook Express 4 và tệp dbx Outlook Express 5/6.

6. Hỗ trợ sửa chữa các tệp trên các phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, đĩa Zip, CDROM, v.v.

7. Hỗ trợ sửa chữa một loạt các tập tin bị hỏng.

8. Hỗ trợ tích hợp với Windows Explorer, vì vậy bạn có thể sửa chữa một tập tin với menu ngữ cảnh của Windows Explorer dễ dàng.

9. Hỗ trợ thao tác kéo và thả.

10. Hỗ trợ các tham số dòng lệnh.

Download DataNumen Advanced Office Repair v4.8.0 Full - Bộ công cụ sửa chữa, phục hồi tài liệu Office

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 

haoanhhungxt

Búa Gỗ Đôi
Caa
DataNumen Office Repair (trước đây là Advanced Office Repair) là bộ phục hồi dữ liệu Microsoft Office. Nó bao gồm các công cụ phục hồi cho cơ sở dữ liệu MS Access bị hỏng hoặc bị hỏng, trang tính MS Excel, tài liệu MS Word, tệp dữ liệu MS Outlook và tệp MSX Express và dbx MS Outlook Express.

test-DataNumen-Advanced-Office-Repair.png

Những đặc điểm chính:

1. Hỗ trợ sửa chữa Microsoft Access 95 đến 2016 và truy nhập cơ sở dữ liệu Office 365.

2. Hỗ trợ sửa chữa các tệp Microsoft Excel xls và xlsx trong Excel phiên bản 3.0 đến 2016 và Excel cho các định dạng Office 365.

3. Hỗ trợ sửa chữa Microsoft Word 6.0 đến 2016 và Word cho các tài liệu Office 365 .doc và .docx.

4. Hỗ trợ sửa chữa các tệp dữ liệu Microsoft Outlook 97 đến 2016 và Outlook cho Office 365 PST.

5. Hỗ trợ phục hồi các tệp mbx của Microsoft Outlook Express 4 và tệp dbx Outlook Express 5/6.

6. Hỗ trợ sửa chữa các tệp trên các phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, đĩa Zip, CDROM, v.v.

7. Hỗ trợ sửa chữa một loạt các tập tin bị hỏng.

8. Hỗ trợ tích hợp với Windows Explorer, vì vậy bạn có thể sửa chữa một tập tin với menu ngữ cảnh của Windows Explorer dễ dàng.

9. Hỗ trợ thao tác kéo và thả.

10. Hỗ trợ các tham số dòng lệnh.

Download DataNumen Advanced Office Repair v4.8.0 Full - Bộ công cụ sửa chữa, phục hồi tài liệu Office

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hoặc:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
Thank bác nhé. Link đầu đã bị lỗi rồi ah
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
cho mình xin file với !

Link download được mã hóa dưới dạng mã số, bạn chuyển đổi theo hướng dẫn topic bên dưới nhé:
 
DataNumen Office Repair (trước đây là Advanced Office Repair) là bộ phục hồi dữ liệu Microsoft Office. Nó bao gồm các công cụ phục hồi cho cơ sở dữ liệu MS Access bị hỏng hoặc bị hỏng, trang tính MS Excel, tài liệu MS Word, tệp dữ liệu MS Outlook và tệp MSX Express và dbx MS Outlook Express.

test-DataNumen-Advanced-Office-Repair.png

Những đặc điểm chính:

1. Hỗ trợ sửa chữa Microsoft Access 95 đến 2016 và truy nhập cơ sở dữ liệu Office 365.

2. Hỗ trợ sửa chữa các tệp Microsoft Excel xls và xlsx trong Excel phiên bản 3.0 đến 2016 và Excel cho các định dạng Office 365.

3. Hỗ trợ sửa chữa Microsoft Word 6.0 đến 2016 và Word cho các tài liệu Office 365 .doc và .docx.

4. Hỗ trợ sửa chữa các tệp dữ liệu Microsoft Outlook 97 đến 2016 và Outlook cho Office 365 PST.

5. Hỗ trợ phục hồi các tệp mbx của Microsoft Outlook Express 4 và tệp dbx Outlook Express 5/6.

6. Hỗ trợ sửa chữa các tệp trên các phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, đĩa Zip, CDROM, v.v.

7. Hỗ trợ sửa chữa một loạt các tập tin bị hỏng.

8. Hỗ trợ tích hợp với Windows Explorer, vì vậy bạn có thể sửa chữa một tập tin với menu ngữ cảnh của Windows Explorer dễ dàng.

9. Hỗ trợ thao tác kéo và thả.

10. Hỗ trợ các tham số dòng lệnh.

Download DataNumen Advanced Office Repair v4.8.0 Full - Bộ công cụ sửa chữa, phục hồi tài liệu Office

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***


Hoặc:

*** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


Phần mềm này đã được thử nghiệm bởi @phj4nhpr09xx của Vn-Z.vn
cAM ON
 

phutrung

Gà con
Cảm ơn!
 


Top