Đặt mật khẩu cho bài viết WordPress - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đặt mật khẩu cho bài viết WordPress

rs_lyly2009

Moderator
Thành viên BQT
Để đặt mật khẩu cho bài viết WordPress, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần đặt mật khẩu

Vào Bài viết > Tất cả bài viết > Chỉ cần di chuột vào tiêu đề, sẽ hiện ra nút Chỉnh SửaBước 2. Nhìn qua bên phải, chọn Được bảo vệ bằng mật khẩu > Điền mật khẩu > OK > Đăng


Vậy là xong. Bây giờ mỗi khi truy cập vào bài viết, bạn sẽ nhận được thông báo

 

LL Stylish

Chờ ngày mai tới...
Để đặt mật khẩu cho bài viết WordPress, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần đặt mật khẩu

Vào Bài viết > Tất cả bài viết > Chỉ cần di chuột vào tiêu đề, sẽ hiện ra nút Chỉnh SửaBước 2. Nhìn qua bên phải, chọn Được bảo vệ bằng mật khẩu > Điền mật khẩu > OK > Đăng


Vậy là xong. Bây giờ mỗi khi truy cập vào bài viết, bạn sẽ nhận được thông báo

Nên cho ra tính năng donate để nhận pass {brick}{beat_brick}{beat_plaster}
 

tuananhnguyen

Búa Đá
Tài khoản bị khóa
Để đặt mật khẩu cho bài viết WordPress, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần đặt mật khẩu

Vào Bài viết > Tất cả bài viết > Chỉ cần di chuột vào tiêu đề, sẽ hiện ra nút Chỉnh SửaBước 2. Nhìn qua bên phải, chọn Được bảo vệ bằng mật khẩu > Điền mật khẩu > OK > Đăng


Vậy là xong. Bây giờ mỗi khi truy cập vào bài viết, bạn sẽ nhận được thông báo

thanks
 
Top