Thiết kế & Đồ họa - CSiBridge Advanced w/Rating v22.0.0 Build 1587 Full - Mô phỏng, phân tích, thiết kế kiến trúc cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa CSiBridge Advanced w/Rating v22.0.0 Build 1587 Full - Mô phỏng, phân tích, thiết kế kiến trúc cầu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mô hình hóa, phân tích và thiết kế mô hình cầu đã được tích hợp trong phần mềm CSiBridge để tạo ra các thanh công cụ kỹ thuật cơ bản trên máy tính. Sự tích hợp hoàn chỉnh này khiến CSiBridge trở thành chương trình phần mềm linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay.

test-CSI-Bridge-1.jpg


test-CSI-Bridge.jpg

Sử dụng CSiBridge, người dùng có thể dễ dàng lập mô hình cầu phức tạp và gán tải trọng. Các mô hình cầu được xác định một cách chính xác bằng cách sử dụng bố trí làn, nhịp đường, trụ cầu, gối cầu, liên kết chốt và ứng suất sau. Phần mềm này tạo ra khung, phần tử vỏ hoặc phần tử rắn. Việc này thường rất hiệu quả khi thiết lập một mô hình mới và có thể được chỉnh sửa bằng cách tự động cập nhật các thông số.

Tính năng thiết kế CSiBridge cho phép thiết kế, lắp ghép cầu thép và bê tông nhanh chóng, dễ dàng. Tính năng mô hình hóa bằng tham số cho phép người sử dụng xây dựng các mô hình cầu đơn giản hoặc phức tạp một cách hiệu quả kết hợp việc kiểm soát toàn bộ quá trình thiết kế. Người dùng có thế xác định làn đường và các phương tiện một cách nhanh chóng nhờ các hiệu ứng chiều rộng đồng thời sử dụng biểu đồ Gantt để mô phỏng kết quả và quá trình xây dựng một cách đơn giản và thực tiễn.

CSiBridge tích hợp các tính năng trong cùng động cơ phân tích SAPFire® để thiết kế cầu bao gồm việc xây dựng theo từng giai đoạn, phân tích độ dốc và độ co ngót, sức căng cáp tới trụ cầu, co rút, mặt cắt bao gồm mặt cắt phi tuyến tính hình học (Hiệu ứng P- delta và sự xê dịch) và mặt cắt phi tuyến tính vật liệu (cấu trúc thượng tầng, trụ cầu, cấu trúc hạ tầng và nền đàn hồi), phân tích ở các dạng tĩnh, động và mất ổn định. Tất cả các tính năng này được tích hợp trong một mô hình đơn lẻ hoàn chỉnh. Ngoài ra, thiết kế AASHTO LRFD được kết hợp với tổ hợp tải trọng, thiết kế cấu trúc thượng tầng và thiết kế địa chấn mới nhất.

Download CSiBridge Advanced w/Rating v22.0.0 Build 1587 Full - Mô phỏng, phân tích, thiết kế kiến trúc cầu

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top