CSI SAP2000 v22.0.0 Build 1587 Ultimate Full - Ứng dụng phân tích và thiết kế nâng cao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

CSI SAP2000 v22.0.0 Build 1587 Ultimate Full - Ứng dụng phân tích và thiết kế nâng cao

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
CSI SAP2000 22.0 Ultimate là một chương trình đầy đủ tính năng để phân tích tĩnh các cấu trúc. Nó là một gói phân tích và thiết kế phần tử hữu hạn toàn diện, dễ sử dụng, hiện đại. Bạn có thể sử dụng SAP2000 cho các vấn đề đơn giản nhất hoặc các dự án phức tạp nhất. SAP2000 có truyền thống hơn 30 năm, với giao diện người dùng rất tinh vi và sáng tạo, các công cụ phát triển cao để phân tích và thiết kế các cấu trúc.

test-CSI-SAP2000.jpg

Giao diện sáng tạo này cho phép bạn tạo các mô hình tĩnh một cách nhanh chóng. Một số ví dụ sử dụng là phân tích biến dạng lớn từng bước, phân tích nhiều P-Delta, phân tích eigenvector và Ritz, phân tích độ lệch, phân tích vụ nổ, phân tích phi tuyến nhanh cho giảm chấn, phân tích cầu, v.v. phương pháp bao gồm năng lượng và phân tích xây dựng theo giai đoạn.

Các nhà xây dựng cầu có thể sử dụng các mẫu trong SAP để tạo ra việc xây dựng cầu và tải trọng di chuyển tự động trên cầu, xây dựng theo giai đoạn, biến dạng lớn trong các dây cáp.

SAP2000 dành cho tất cả mọi người, cho mọi dự án (từ phân tích 2D đơn giản trong mặt phẳng đến các phép tính động học phi tuyến 3D lớn và phức tạp) và câu trả lời cho từng cấu trúc.

Tính năng CSI SAP2000 22.0 Ultimate
  • Hỗ trợ BIM (Mô hình hóa thông tin xây dựng – Mô hình thông tin xây dựng).
  • Ngoài ra, mô hình hóa và thiết kế các cấu trúc phức tạp như cầu.
  • Tích hợp và phối hợp hoàn chỉnh với các sản phẩm CSI khác.
  • Hơn nữa, tiềm năng cho phân tích tuyến tính và phi tuyến.
  • Khả năng thực hiện phân tích xô, P-Delta, chức năng sin liên tục, lực đẩy, mật độ năng lượng quang phổ, v.v.
  • Hơn nữa, phân tích địa chấn động và phân tích chồng chéo tĩnh.
  • Ngoài ra, áp dụng tất cả các loại tải.
Download CSI SAP2000 v22.0.0 Build 1587 Ultimate Full - Ứng dụng phân tích và thiết kế nâng cao

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.



Hoặc:



Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Bác thớt ơi cho em hỏi em cài đặt xong các kiểu rồi copy file khóa vào rồi mà dùng nó bị như này là bị sao ạ.

SAP2000-5_1_2021-8_49_38-AM.png
 


Top