Desktop & Văn phòng - Clipdiary v5.4 Full/Portable - Quản lý clipboard (bộ nhớ tạm) máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Clipdiary v5.4 Full/Portable - Quản lý clipboard (bộ nhớ tạm) máy tính

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Clipdiary là chương trình đem đến cho người sử dụng những công cụ hữu ích trong việc quản lý Clipboard cũng như thực hiện sao chép dữ liệu một cách nhanh chóng từ thông tin trong Clipboard.

test-clipdiary.png

Clipdiary cho phép người sử dụng thực hiện lưu tất cả các nội dung của hoạt động sao chép dữ liệu vào Clipboard. Tính năng quan trọng này giúp người dùng có thể sao chép nhiều dữ liệu cùng lúc mà không lo bị mất các dữ liệu đó. Bạn sẽ không cần sao chép sau đó dán dữ liệu ngay vào thư mục chứa chúng. Với tính năng này công việc sao chép và dán dữ liệu sẽ không còn khó khăn với những người thường xuyên phải soạn thảo văn bản.

Phần mềm Clipdiary hỗ trợ người dùng tìm và dán các dữ liệu đã được lưu trong Clipboard vào nơi được chọn với tốc độ cao. Người dùng có thể tiết kiệm thời gian cũng như không cần đánh máy quá nhiều cho việc soạn thảo văn bản. Tất cả dữ liệu sẽ được sao chép và dán một cách chính xác vào văn bản mà bạn lựa chọn.

Clipdiary còn có ưu điểm đó là khả năng khôi phục lai nội dung Clipboard khi đã bị ghi đè vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, người dùng có thể yên tâm hơn cho khi không may bị mất nội dung cần thiết cho văn bản đã được lưu trong Clipboard.

Những tính năng chính của Clipdiary:

- Khả năng lưu tất cả nội dung các hoạt động sao chép dữ liệu trong Clipboard.
- Tính năng tìm và dán dữ liệu được lưu trong Clipboard vào văn bản được chọn với tốc độ cao.
- Hỗ trợ phục hồi lại nội dung trong Clipboard bị ghi đè.

Download Clipdiary v5.4 Full - Quản lý clipboard (bộ nhớ tạm) máy tính

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top