Chia sẻ - Chrome bổ sung tính năng sử dụng AI để tạo phụ đề tự động cho video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Chrome bổ sung tính năng sử dụng AI để tạo phụ đề tự động cho video

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Nếu như bạn muốn biết nội dung âm thanh mà lại sợ làm phiền người khác thì đây chính là giải pháp.
Năm ngoái Google đã giới thiệu tính năng Live Caption trong Android 10 cho phép sử dụng AI trong thiết bị để nhận diện và chuyển âm thanh video thành văn bản. Áp dụng cho cả video trực tuyến và trong thiết bị.
Bây giờ thì họ đã mang tính năng tương tự lên trình duyệt Google Chrome. Tính năng này hiện đã có trên trình duyệt Chrome Canary, phiên bản từ 84.0.4136.2 trở lên.
Để cho phép bật phụ đề, bạn có thể truy cập vào chrome://flags . Tìm kiếm mục live captions và Enable nó lên, sau đó khởi động lại trình duyệt. Để kích hoạt tính năng này, bạn có thể vào

Settings>Advanced> Accessibility rồi bật cái switch Live Captions lên

image.png
Hiện tại thì tính năng này chỉ mới hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung mà thôi {sweat}{sweat}{sweat}.
 


Bài Viết Mới

Top