Hỏi/ Thắc mắc - Cho em hỏi có ai có khóa học data science và machine learning của csc ko ạ. Share cho em với | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Cho em hỏi có ai có khóa học data science và machine learning của csc ko ạ. Share cho em với

cbts96

Jack Baker
Hóng ké bác, hoặc ae nào bán rẻ tí chứ bọn trên mạng bán đắt quá
 


Top