Hướng dẫn - Chỉnh sửa, cắt - ghép ảnh như photoshop. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Chỉnh sửa, cắt - ghép ảnh như photoshop.

AnhDuy1986

KHÔNG GÌ LÀ TẤT CẢ !!!!
Thành viên BQT
Bài này mình hướng dẫn anh em có trong tay chiếc android, yêu thích sống ảo có thể tự tay làm cho mình một bức ảnh tuyệt đẹp để khoe cùng hàng xóm nhé. Đặc biệt ai cũng có thể làm, không cần tay nghề cao như photoshop chỉ với 3 phần mềm.
1. picsart
2. snapedit
3. beautycam

444469189_2945304525611260_6984699953106019251_n.jpg

ảnh gốc
442438073_2945304718944574_2445317822179373655_n.jpg

ảnh mặt cần ghép
442491382_2945304838944562_164081281426909532_n.jpg


442476325_2945304805611232_2002300575671153035_n.jpg

thành quả đây

cũng đâu thua gì pts đâu nhỉ :)))

Xem clip nhé
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
:confused: chính bọn nó đã đem niềm tin của anh em chúng ta kéo đến chạm đấy. đánh naraka/destiny nghe voice nữ tôi block luôn
 
Sửa lần cuối:


Top