PM Hệ thống - CheatKeys v1.x Full - Cung cấp phím tắt các ứng dụng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống CheatKeys v1.x Full - Cung cấp phím tắt các ứng dụng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
CheatKeys là một ứng dụng nhỏ tiện lợi cung cấp danh sách đầy đủ tất cả các phím tắt cho các ứng dụng phổ biến khác nhau như Slack, Unity, Visual Studio Code, bộ Microsoft Office và nhiều hơn nữa. CheatKeys được thiết kế đơn giản nhất có thể, đồng thời thúc đẩy tăng năng suất tuyệt vời trong các ứng dụng hàng ngày của bạn.

test-Cheatkeys.png

Các chương trình được CheatKeys hỗ trợ:
 • Adobe Acrobat Reader
 • Adobe Photoshop
 • Blender
 • Discord
 • Evernote
 • FreeCommander XE
 • Google Chrome
 • Kofax Power PDF
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Word
 • Notepad++
 • Notion
 • OutSystems
 • Slack
 • Unity
 • Visual Studio Code
 • Windows File Explorer
Download CheatKeys v1.x Full - Cung cấp phím tắt các ứng dụng

Link trang chủ (download file cài đặt trực tiếp từ trang chủ)


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật link mới ngày 15/8/2021!
 


Bài Viết Mới

Top